Colors in my kindergarten

Projekt Colors in my kindergarten, v katerem je sodeloval Vrtec Hrastnik, je povezal deset evropskih držav. Predšolske otroke, stare od 3 do 6 let, je mednarodna skupnost motivirala, da so spoznavali barve na nov način, v sklopu projektnega dela na daljavo.

O projektu

Otroci so bili aktivni udeleženci projekta, prilagojenega predšolskemu nivoju, in prek mednarodne izkušnje izboljšali veščine strpnosti in multikulturalizma ter komunikacijske sposobnosti. H kakovostni izvedbi projekta so še posebej prispevale sprotne mesečne evalvacije aktivnosti, ki so tudi dostopne v spletni učilnici in predstavljajo primer dobre prakse spremljanja projektnih aktivnosti, ter uspešna in smiselna uporaba IKTorodij. S tem je projektna skupina dokazala, da je delo na daljavo uspešno tudi v predšolskih skupinah.

H kakovosti izvedbe projekta so še posebej prispevale sprotne mesečne evalvacije aktivnosti, ki so dostopne v spletni učilnici in predstavljajo primer dobre prakse spremljanja projektnih aktivnosti ter uspešno in smiselno uporabo IKT orodij.

Spletna učilnica projekta

Širši učinki

Projekt je imel pozitiven učinek tudi na vrtec kot celoto, predvsem v smislu prepoznavnosti geografsko odročnega vrtca v mednarodnem prostoru in deljenja dobrih praks projekta v druge skupine. To je bil namen vrtca že od samega začetka, saj so na nacionalni ravni vključili del projekta eTwinning v letni delovni načrt vrtca.

Vrtec Hrastnik je za projekt prejela zlati kabel 2022 v starostni kategoriji 0-6 let. Vse prejemnike omenjene nagrade in opis nagrajenih projektov najdete tudi v tej brošuri.Za ogled ostalih primerov obiščite stran Primeri dobrih praks.

CMEPIUS
Skip to content