Interactive Course for Control Theory – ICCT

Projekt Univerze v Ljubljani “Interactive Course for Control Theory – ICCT” (Interaktivni tečaj teorije krmiljenja) je uspešno realiziral zastavljene cilje ter skozi interaktiven in digitalno umerjen način poučevanja prispeval k boljšemu razumevanju kompleksnega področja teorije krmiljenja pri študentih strojništva v vseh vključenih visokošolskih zavodih ter tudi izven partnerstva.

O projektu

Koordinatorka triletnega Erasmus+ projekta je bila Fakulteta za strojništvo UL . Gre za strateško partnerstvo na področju terciarnega izobraževanja. Skupaj s še tremi univerzami v projektu »Interactive Course for Control Theory« so naslavljali izzive, povezane z učenjem kompleksnejših vsebin s področja krmilne tehnike.

Oblikovani intelektualni rezultati v določenih primerih celo presegajo prvotno načrtovani obseg ter dobro uresničujejo področni prioriteti, povezani s krepitvijo digitalnega in odprtega izobraževanja ter inovativnih praks v terciarnem izobraževanju. Projekt je v največji meri vplival na študente prek izboljšanja znanja na obravnavanem tematskem področju, prav tako pa je spodbudil razvoj e-učenja ter sodobnih in prilagodljivih oblik poučevanja.

V projektu so nastala kakovostna učna gradiva, ki predstavljajo odlično osnovo za nadaljnji razvoj in širjenje projektnih rezultatov tudi na druga ožja sorodna področja. Sodelujoče organizacije so pridobile kakovostne vsebine za svoje izobraževalne programe, povečale mednarodno prepoznavnost v širšem prostoru ter okrepile mednarodno partnersko povezovanje.

Širši učinki

Osrednji rezultat projekta je interaktivni tečaj, ki je javno dostopen na spletni strani https://icct.cafre.unipi.it/home in študentom izvrstno pomaga pri učenju.

Trajnost projektnih rezultatov je zelo dobro zagotovljena tudi s tem, da tretje institucije (izven partnerstva in celo izven območja programskih držav) rezultate prevajajo za lastno rabo pri prihodnjem poučevanju.

Univerza v Ljubljani je za projekt prejela jabolko kakovosti 2022 v kategoriji terciarnega izobraževanja. Vse prejemnike omenjene nagrade in opis nagrajenih projektov najdete tudi v tej brošuri.Za ogled ostalih primerov obiščite stran Primeri dobrih praks.

CMEPIUS
Skip to content