Prijaviteljem v pomoč

Najpogostejše napake ob prijavi projektov in česa se je bolje izogniti.

Ker si želimo, da so vaše vloge čim bolje pripravljene, smo spodaj opisali tri najpogostejše napake, ki jih opažamo pri ocenjevanju. Pri vaši naslednji vlogi bodite torej še posebej pozorni na spodnje in preverite ali ste res vse pravilno izpolnili.

Že zdaj vam želimo veliko uspeha ob prijavi!

1. Manjkajoča ali nepodpisana častna izjava

Vlogi morate priložiti ustrezno častno izjavo (del aktualne prijavnice), ki jo mora podpisati pravni zastopnik (preverja se preko AJPESa). Če častno izjavo podpiše nekdo, ki v AJPESu ni naveden, morate priložiti pooblastilo. Častna izjava mora biti podpisana za aktualno prijavnico – stara izjava, ki jo je pravni predstavnik podpisal za vlogo, oddano na 1. roku, ni ustrezna. Podpis je lahko elektronski; lahko pa častno izjavo natisnete, podpišete, skenirate in tako priložite vlogi. Pri tem morate seveda izpolniti vsa polja, zgolj podpis ni dovolj.

2. Upravičenost organizacij

Poskrbite, da oddate vlogo za ustrezno področje izobraževanja. Upravičenost organizacij za posamezno področje je jasno opredeljena v razpisni dokumentaciji.

3. Neoriginalna/kopirana vsebina v prijavnih vlogah

Na nacionalni agenciji v zadnjem času ugotavljamo, da so si nekateri projekti, prijavljeni s strani različnih organizacij in/ali na različne nacionalne agencije, med seboj zelo podobni. Prav tako smo zaznali podobnost z že izvedenimi projekti. Nacionalna agencija preveri prejete vloge z vsemi oddanimi in odobrenimi vlogami v programskih državah. Če obstaja sum, da niso v celoti originalne/avtentične, je to podlaga za zavrnitev (vseh podobnih vlog na vseh nacionalnih agencijah). Prijavitelje pozivamo, da ne kopirajo in prilagajajo obstoječih ali preteklih projektnih vlog drugih prijaviteljev, pri nas ali v tujini. Prav tako bodite zelo pozorni na ponudbe profesionalnih piscev projektov, saj svoja tipizirana besedila ponujajo večim organizacijam.

Oznake:
CMEPIUS
Skip to content