Objavljen je razpis Erasmus+ 2023

Evropska komisija je 23. novembra objavila razpis Erasmus+ za leto 2023. S skupnim proračunom, ki za navedeno leto znaša 4,2 milijarde EUR, povečujejo podporo vključevanju, aktivnemu državljanstvu ter digitalnemu in zelenemu prehodu v državah Evropske unije in širše.

Program Erasmus+ je prepoznaven po mobilnosti in tudi naslednje leto bo spodbujal mobilnost  učencev, dijakov, študentov, učečih se odraslih, mladine v neformalnih učnih programih, izobraževalcev in strokovnega osebja čez meje, proti evropski izkušnji izobraževanja in usposabljanja. Program je zastavljen tako, da naslavlja izzive v letu 2023 in zagotavlja pomembno podporo učečim se in izobraževalnemu osebju, ki bežijo pred vojno v Ukrajini, nadaljuje prizadevanja za še bolj vključujoč program in gradi na dediščini Evropskega leta mladih.

Podpora programa Erasmus+ je namenjena aktivnostim, ki podpirajo prioritete programa na področju splošnega šolskega izobraževanja, poklicnega in strokovnega izobraževanja, terciarnega izobraževanja, splošnega izobraževanja odraslih, mladine in športa. Na razpis se lahko prijavi katerakoli javna ali zasebna organizacija, dejavna na omenjenih področjih, prek nacionalne agencije ali prek Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA).

Celoten program Erasmus+ izpostavlja štiri ključne prioritete, med njimi tudi vključevanje in raznolikost. V središču slednje so organizacije in udeleženci z manj priložnostmi in tem program še naprej zagotavlja mehanizme za vključevanje in namenske vire za odpravo ovir za njihovo sodelovanje. Zbrane informacije o programskem obdobju 2021-2027 so na voljo tukaj.

Tudi v letu 2023  bo program zagotavljal, da bo glas mladih slišan v Evropski uniji in zunaj nje. Spodbujal bo projekte, ki podpirajo zeleni prehod in si prizadeval za ogljično nevtralnost s spodbujanjem trajnostnih načinov prevoza in do okolja odgovornega vedenja. Hkrati bodo aktivnosti v okviru razpisa Erasmus+ 2023 še naprej prispevale k zavezanosti Evropske unije k izpopolnjevanju in prekvalifikaciji ter s tem zagotovile dragocen prispevek k pobudi, da 2023 postane Evropsko leto spretnosti.

Informacije o razpisnih rokih in datumi promocijskih dogodkov so objavljeni na spletni strani razpisa.

Oznake:
CMEPIUS
Skip to content