Pohitite s prijavami na jesenske dogodke

Jesen bo res pestra na izobraževalnem področju. Vabimo vas na kontaktne seminarje z bogatim programom, ki so lahko odlična odskočna deska za vaše mednarodne projekte.

Prvi je namenjen začetnikom v Erasmus+ programih in bo izveden kot usposabljanje za vzpostavitev manjših partnerstev za tiste, ki delate z ranljivimi ciljnimi skupinami.  »First step first« bo od 3. do 9. septembra v Bukarešti. Posebnost tega dogodka je, da boste imeli tudi po dogodku spletna srečanja za dodatno pomoč. Na voljo so 3 mesta (1 za splošno šolsko izobraževanje, 1 za poklicno in strokovno izobraževanje in 1 za splošno izobraževanje odraslih).

Za šolnike, ki že imate nekaj izkušenj in sodelujete v projektih vključevanja, priporočamo TCA seminar »Digital inclusion in school education«, ki bo od 12. do 14. oktobra v Budimpešti. Na voljo sta 2 mesti za splošno šolsko izobraževanje.

Dogodek, namenjen kombinirani mobilnosti »Blended mobilities as a means of improving study programmes« bo od 19. do 21. oktobra v Bratislavi. Zbrali se bodo začetniki in izkušeni v tovrstni mobilnosti, vzpostavili nove kontakte in spoznali številne primere dobrih praks. Na voljo je 1 mesto za splošno šolsko izobraževanje in 1 mesto za poklicno in strokovno izobraževanje.

Organizacije, ki se ukvarjate s podporo odraslim migrantom, lahko nov Erasmus+ projekt začrtate na dogodku » Support Refugees through Adult Education projects », ki bo med 13. in 16. septembrom v Varšavi. Na voljo sta 2 mesti za splošno odraslo izobraževanje.

V istem terminu, 15. in 16. septembra pa bo v Beogradu kontaktni seminar »Supporting Transitions – the role of career guidance«. Seminar bo osredotočen na poklicno svetovanje in podporo tistim, ki prihajajo z ene stopnje izobrazbe na drugo. Razpravljali se bo o različnih pristopih, skupnih izzivih in načinih za medsektorskega in mednarodnega sodelovanja. Na voljo je 1 mesto za splošno izobraževanje odraslih in 1 mesto za poklicno in strokovno izobraževanje.

Prijave za vse omenjene dogodke sprejemamo do 27. junija 2022. Več informacij tukaj.

Oznake:
CMEPIUS
Skip to content