ResetEDU predstavil glas stroke, učiteljev in učencev

Digitalni prehod se v izobraževanju že dogaja, a ga je potrebno pospešiti

»Digitalni prehod je ob zelenem prehodu eden izmed največjih izzivov, ki so pred nami. Zavedati pa se moramo, da je digitalni prehod v izobraževanju še toliko bolj zahteven proces, ki bo uspešen samo, če bomo združili moči in delali skupaj«, je prvi dan konference povedala ministrica za izobraževanja, znanost in šport prof. dr. Simona Kustec na osrednji evropski konferenci slovenskega predsedovanja Svetu EU na področju izobraževanja z naslovom Resetting Education and Training for the Digital Age.

ResetEDU_ministrica

Konferenca je potekala v živo in virtualno, kjer so lahko udeleženci sodelovali aktivno ali le spremljali prenos. Predvsem pa je konferenca dala glas vsem ključnim deležnikom – tako strokovnjakom kot učiteljem, pa tudi učencem, dijakom in študentom – torej tistim, ki imajo v procesu digitalizacije najpomembnejšo vlogo.

Udeležence sta nagovorila tudi podpredsednika Evropske komisije, Margaritas Schinas in Margrethe Vestager, ki sta izpostavila, da je potrebno digitalni prehod spodbuditi na vseh ravneh. »Digitalizacija v izobraževanju je trenutno najbolj pomebna tema za našo prihodnost. Vsi potrebujemo digitalna znanja in kompetence, če želimo uspešno delovati v tem času. Izobraževalni sistem ima pri tem ključno vlogo. A če na eni strani govorimo o prednostih digitalizacije, ki omogoča personalizirano učenja, moramo na drugi strani upoštevati tudi izzive, predvsem glede enakovrednega dostopa in etičnega vidika ter zaupanja,« je poudarila podpredsednica Vestagerjeva.


Številni slovenski in tuji učitelji ter ravnatelji so na konferenci izpostavili, da je za šolo prihodnosti nujno spodbuditi digitalni prehod, a s celostnim pristopom. »Razvoj šol naj bo v povezavi z visokim strokovnim znanjem strokovnih delavcev, učne tehnologije in sodobno opremljenih učnih učilnic, ki dajejo spodbudno učno okolje učencem. Na naši šoli imamo vse to, zato se že kažejo izjemni rezultati tako učencev kot učiteljev,« je na evropski konferenci povedala ravnateljica osnovne šole Prežihovega Voranca Bistrica Terezija Zamuda. Ravno njena šola in vrtec iz Prekmurja sta bila letos nagrajena tudi z Evropsko nagrado za inovativno poučevanje. Kot primer dobre prakse je več kot 300 udeležencem virtualne konference predstavila projekt Inovativna pedagogika, v katerem sodeluje 75 šol, ki zadnjih 7 let razvijajo sodobne načine poučevanja.
Pomembnost celostnega pristopa so izpostavili tudi drugi sodelujoči učitelji in ravnatelji, ki so prav tako predstavljali dobre prakse digitalnega poučevanja in pri tem izpostavili, da jim sodobna tehnologija omogoča večjo interaktivnost, aktivno vlogo učencev in dijakov ter bolj personaliziran način poučevanja. Poudarili pa pomen sodobnih usposabljanj in zagotovitev sodobne tehnologije.

Glas mladih: Obstoječi sistem nam omogoča veliko možnosti, a ga je potrebno nadgraditi

»Dijaki smo bili zelo veseli, da imamo priložnost izraziti svoje mnenje,« je povedala Nera Husarević, dijakinja Elektrotehniško-računalniške strokovne šole in gimnazije Ljubljana. Sodelujoči dijaki, študenti in učenci so udeležence presenetili in navdušili z jasnimi stališči o šoli prihodnosti: »Digitalizacija omogoča nadgradnjo izobraževanja. Sodobni načini poučevanja naj bodo interaktivni, s sodobno tehnologijo, ki bo omogočala več kot samo bazo podatkov. Želimo se učiti s prednostjo boljše simulacije tistega, k čemur ne moremo dostopati v fizični stik, želimo si več sodelovanja z okoljem, kar digitalizacija omogoča hitreje in učinkoviteje.« Dijaki so opozorili tudi na nekatere slabosti digitalizacije, kot so pomanjkanje določenih spretnosti (pisanje na roko), neenaka dostopnost in pomanjkanje osebnih stikov.

ResetEDU_Nera

Drugi dan konference v ospredju umetna inteligenca

Drugi dan konference je otvoril Blaž Zupan, iz Fakultete za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani, in to s pomembnimi izhodišči za nadaljevanje dneva. Umetno inteligenco pojmuje kot ključno tehnologijo 21. stoletja, ki bo vplivala na vse vidike našega življenja, pa vendar je za večino ljudi še vedno skrivnost. Izpostavil je, da tehnologijo, ki nam bo spremenila življenja, moramo poznati – tako njene prednosti kot tudi potencialne nevarnosti.

Njegovo uvodno predavanje je nadaljeval Wayne Holmes, UCL Knowledge Lab, University College London, ki je posebej poudaril, kako pomembno je, da se zavedamo kompleksnosti umetne inteligence in njene povezave z izobraževanjem.

ResetEDU_Wayne

Dopoldanski del pa smo, kot se za konferenco o digitalizaciji spodobi, zaključili še z mnenjem simpatične robotke Eve, ki rada obišče tudi vrtce, domove za ostarele in še kakšne institucije in na ta način približa ljudem koncept umetne inteligence.

ResetEDU_Eva

Popoldanski del drugega dne se je začel v obliki panelne diskusije, na kateri sta med drugim sodelovali prof. dr. Simona Kustec, ministrica za izobraževanje, znanost in šport, ter Mariya Gabriel, evropska komisarka za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mladino.

»Dvodnevna diskusija je ponudila pomembne vpoglede, hkrati pa tudi zaveze, ki jih bomo morali izpolniti. Digitalna transformacija je tukaj, tudi v izobraževalnem sistemu, in kakor moramo izkoristiti njene prednosti, je prav, da se zavedamo tudi vseh morebitnih nevarnosti, ki jih lahko prinese s sabo,« je dogajanje in pravzaprav namen konference v svojem nagovoru povzela ministrica dr. Simona Kustec.

V nadaljevanju smo poslušali kratko predstavitev iz vzporednega dogodka, DigiEduHack, na katerem sodeluje več kot 3000 mladih oziroma več kot 62 nacionalnih hekatonov iz kar 33 držav, ki so iskali inovativne in trajnostne rešitve na temo digitalnega izobraževanja. Rešitve pa so iskali tudi udeleženci konference ResetEDU, in sicer v konferenčnem izzivu. Slednji je bil uspešno rešen, kljub svoji zahtevnosti.

Osrednja evropska konferenca slovenskega predsedovanja Svetu EU na področju izobraževanja se je s tem zaključila, pustila pa izjemen vtis in, prepričani smo, navdih in motivacijo vsem sodelujočim, ki so imeli priložnost poslušati širok panel govorcev. In ne pozabite – spletna stran ResetEDU ostaja aktualna! Na vstopni strani si lahko ogledate »knowledge wall«, kjer so v grafični obliki zbrane ključne ugotovitve, prezentacije in materiali iz prvega dne.

Vabljeni k ogledu!

ResetEDU_naslovna
Oznake:
CMEPIUS
Skip to content