Od zrnja do življenja

Tako kot iz zrnja zraste novo življenje, se tudi iz radovednih otrok lahko razvijejo bodoči znanstveniki, podjetniki, ljudje, ki lahko naredijo spremembo v okolju.

Šolski center Postojna je z gimnazijo iz Španije sodeloval v multidisciplinarnem projektu na temo prehrane in jim ponudil pristope k iskanju različnih možnosti za ustvarjanje prihodnje karierne poti.

O projektu

V triletnem projektu partnerstva za izmenjavo med šolami, Od zrnja do življenja, sta srednji šoli iz Slovenije in Španije s prepletenostjo različnih projektnih aktivnosti, povezanih s prečno temo prehrana, uspešno razvili model interdisciplinarnega učenja na področju naravoslovja, IKT in podjetnosti. V projektu razvite vsebine in metodologije so integrirali v učni načrt, s čimer je zagotovljena kontinuiteta in trajnost rezultatov z neposrednim učinkom na pouk.

Več o vsebini projekta si preberite na spletni strani.

Širši učinki projekta

Projekt je inovativen v razsežnosti generiranja vsebin interdisciplinarnega tematskega sklopa oziroma izbirnega predmeta, ki omogoča integracijo v nacionalni sistem ene in druge partnerske šole, specifično za vsako posamezno učno okolje. Z vključevanjem strokovnjakov s trga dela in zunanjih deležnikov tekom projekta so dijakom že med srednješolskim izobraževanjem ponudili možnost iskanja različnih možnosti za ustvarjanje prihodnje kariere. Izvajanje projekta je sodelujočima šolama, neposrednim udeležencem in drugim vključenim organizacijam zagotovilo nove izkušnje ter nadgradilo obstoječe znanje in prakse, hkrati pa zagotovilo sistemsko umeščenost rezultatov.

Šolski center Postojna je za projekt prejel jabolko kakovosti 2021 v kategoriji splošnega šolskega izobraževanja. Vse prejemnike omenjene nagrade in opis nagrajenih projektov najdete tudi v tej brošuri.Za ogled ostalih primerov obiščite stran Primeri dobrih praks.

CMEPIUS
Skip to content