Nabor TCA dogodkov po prioritetnih področjih

Vabimo vas k prijavi na mednarodne kontaktne in tematske seminarje. Tokrat vam jih podrobneje predstavljamo po tematskih sklopih oziroma prioritetah.

INKLUZIJA IN RAZNOLIKOST

  1. Seminar »Inclusion tool for better inclusion and diversity approach« bo potekal od 13. do 15. novembra 2024 v Bratislavi na Slovaškem.

Vsebinski poudarki in cilji: Prijaviteljem pomagati kako v projektu nasloviti inkluzijo in raznolikost in pomagati pogodbenikom izboljšati inkluzivne pristope v organizaciji. Predstavljeni bodo tudi primeri dobrih praks.

Ciljna skupina: Novinci in izkušeni pogodbeniki, ki vas zanima tematika.

Rok za prijavo: 20. 5. 2024.

Prosta mesta: 2 mesti za splošno šolsko izobraževanje, 2 mesti za splošno izobraževanje odraslih.

2. Seminar »Inclusion in practice – Promoting mobility and partnerships for and with people with disabilities« bo potekal od 18. do 21. novembra 2024 v Luxemburgu.

Vsebinski poudarki in cilji: Udeležencem ponuditi možnost za mreženje, za oblikovanje projektov mobilnosti, ki spodbujajo vključevanje med učečimi se odraslimi in predstaviti program Erasmus+. Del programa bodo tudi študijski obiski.

Ciljna skupina: Novinci in izkušeni pogodbeniki, ki delate na področju z osebami s posebnimi potrebami.

Rok za prijavo: 10. 5. 2024.

Prosta mesta: 2 mesti za splošno izobraževanje odraslih.

3. Seminar »Networking to promote inclusion and diversity in the VET sector of the Erasmus+ Programme« bo potekal od 24. do 26. junija 2024 v Rimu v Italiji.

Vsebinski poudarki in cilji: Okrepiti razumevanje o inkluziji in kako je povezana z ostalimi prioritetami programa Erasmus+. Udeležencem predstaviti načine za oblikovanje inkluzivnih praks z namenom približanja izobraževalnih priložnosti osebam z manj priložnostmi. Priložnost bo tudi za mreženje, spoznavanje potencialnih projektnih partnerjev, oblikovanje projektnih idej.

Ciljna skupina: Novinci in izkušeni pogodbeniki, ki ste visoko motivirani za delo na področju inkluzije.

Rok za prijavo: 10. 5. 2024.

Prosta mesta: 2 mesti za poklicno in strokovno izobraževanje.

4. Seminar »International TCA for newcomers in Erasmus+« bo potekal od 23. do 26. septembra 2024 v Palermu v Italiji.

Vsebinski poudarki in cilji: Opremiti udeležence s potrebnimi veščinami in znanjem za oblikovanje projektov, ki učinkovito naslavljajo inkluzijo in raznolikost. Delo bo povečini potekalo v obliki delavnic, saj boste udeleženci delali na oblikovanju projektov.

Ciljna skupina: Novinci v programu Erasmus+ (KA1).

Rok za prijavo: 10. 5. 2024.

Prosta mesta: 3 mesta za splošno šolsko izobraževanje, 2 mesti za splošno izobraževanje odraslih.

PROGRAM ERASMUS+

Seminar »Health, paramedics and social work. How to train tomorrow’s professionals with Erasmus+?« bo potekal od 21. do 24. oktobra 2024  v Lillu v Franciji.

Vsebinski poudarki in cilji: Tematski seminar o mobilnosti in internacionalizaciji medicinskega in para medicinskega osebja in socialnih delavcev in kako usposobiti bodoče strokovnjake s pomočjo programa Erasmus+. 

Ciljna skupina: Izkušeni pogodbeniki (KA1) s področja.

Rok za prijavo: 7. 6. 2024.

Prosta mesta: 2 mesti za poklicno in strokovno izobraževanje.

DIGITALNA PREOBRAZBA

Seminar »Key enablers of a transforming digital education ecosystem« bo potekal od 25. do 27. septembra v Rigi v Latviji.

Vsebinski poudarki in cilji: Poglobiti razumevanje horizontalne prioritete v okviru programa ERasmus+, razširiti znanje za oblikovanje močnega digitalnega izobraževalnega sistema, predstavljeni bodo številni digitalni mehanizmi in prakse, ki podpirajo implementacijo digitalne preobrazbe. Priložnost bo tudi za izmenjavo dobrih praks, izkušenj in za krepitev mreže poznanstev.

Ciljna skupina: Novinci in izkušeni pogodbeniki, ki vas zanima tematika.

Rok za prijavo: 10. 5. 2024.

Prosta mesta: 1 mesto za splošno izobraževanje odraslih, 1 mesto za splošno šolsko izobraževanje, 1 mesto za poklicno in strokovno izobraževanje.

OSTALO

Tematski seminar »Active Bodies = Active Minds. How to Infuse Erasmus+ Projects with Physical Activity« bo potekal od 6. do 9. septembra 2024 v Vilni v Litvi.

Vsebinski poudarki in cilji: Kako vključiti fizično aktivnost v Erasmus+ projekte, institucije in osebno življenje. Spoznali boste metode, orodja in pristope za dvig fizične aktivnosti med procesom učenja in poučevanja. Del seminarja bo namenjen tudi za mreženje in izmenjavo dobrih praks in izkušenj.

Ciljna skupina: Novinci in izkušeni pogodbeniki, ki vas zanima tematika.

Rok za prijavo: 10. 5. 2024.

Prosta mesta: 2 mesti za poklicno in strokovno izobraževanje, 2 mesti za splošno izobraževanje odraslih.

PRIJAVA

Prijavnico za izbrani seminar pošljite na elektronski naslov . Več o postopku prijave in prijavni obrazec najdete tukaj

Oznake:
CMEPIUS
Skip to content