Ključne spremembe za prijavitelje v programu Erasmus+

Ste pripravljeni na novo razpisno leto Erasmus+ 2022?

Ste RES pripravljeni in poznate vse novosti, ki jih prinaša novo obdobje?

Izpostavljamo pet ključnih sprememb, da vas ne presenetijo kasneje:

  1. Digitalizacija

Erasmus+ 2022 je v celoti izvedbeno digitalen – prijavnico izpolnite spletno, dodate priloge (ustrezno podpisane – lahko elektronsko ali klasično) in oddate s klikom na gumb (ODDAJ/SUBMIT). Tudi obvestila o izboru vam posredujemo samo še po elektronski pošti. Sporazume prav tako pošljemo v PDF obliki in vas vzpodbujamo, da jih podpišete v elektronski obliki. To je le eden od korakov v zeleni Erasmus+!

2. Pridobitev akreditacije

Akreditacija Erasmus (KA120) – izkušeni vrtci, osnovne in srednje šole (splošne ali poklicne) ter organizacije splošnega izobraževanja odraslih, ki vidijo aktivnosti Erasmus+ kot orodje za doseganje strateškega razvoja svojih organizacij, lahko zaprosijo in pridobijo akreditacijo Erasmus. Ta jim omogoča, da se za projekte mobilnosti v vseh naslednjih razpisih do konca programskega obdobja prijavljajo s poenostavljeno prijavnico (KA121), ki je avtomatsko podlaga za dodelitev sredstev. Nacionalna agencija bo spremljala, kako dosegate svoje strateške cilje preko aktivnosti mobilnosti osebja in učečih se.

3. Dva roka za manjša partnerstva KA210

Za projekte manjša partnerstva (KA210) sta razpisana 2 roka v okviru vsakega letnega razpisa. Prvi, skupaj s sodelovalnimi partnerstvi, spomladi in drugi v jesenskem času. Če niste bili uspešni v spomladanskem roku, lahko svoj projekt izboljšate in prijavite znova že tekom istega leta, ni več treba čakati na nov letni razpis.

4. Opcijski jesenski rok

Nacionalna agencija ima možnost da razpiše dodaten rok (v jesenskem obdobju) za projekte mobilnosti za neakreditirane organizacije (KA122) ali sodelovalna partnerstva (KA220), če na spomladanskih rokih ne dodeli vseh razpoložljivih sredstev. Glede na interes je dodaten rok za akcijo KA220 zelo malo verjeten, saj vedno prejmemo veliko več vlog kot je razpoložljivih sredstev, v akciji KA122 pa se je to zgodilo v letu 2021. Spremljajte našo spletno stran, kjer najbolj ažurno objavimo informacije o dodatnih rokih.

5. Nov način financiranja

Vedno večji poudarek je na izvedbi kakovostnih aktivnosti in doseganju rezultatov in učinkov, dejanska višina stroškov nas zanima le še za določene specifične stroške. Pri večini aktivnosti vam bo  znesek na enoto oz. pavšalni znesek pripadal, če boste aktivnost izvedli skladno s pravili, kakovostno ter dosegli načrtovane rezultate in učinke.

To je le nekaj glavnih novosti programa Erasmus+ 2021-2027. Svetujemo, da pozorno preberete vodnik za prijavitelje. Če se vam pri pisanju vloge porajajo vprašanja, smo vedno na razpolago.

Želimo vam uspešno pripravo projekta!

Vaš Cmepius

Oznake:
CMEPIUS
Skip to content