Priznavanje dela v eTwinning-u/na portalu ESEP

Vaše projektno sodelovanje z učitelji, vzgojitelji ter seveda učenci in dijaki je v eTwinningu/ESEP-u lahko nagrajeno z nacionalnimi in evropskimi priznanji in nagradami, ki dokazujejo, da ste poskrbeli tudi za kakovost izvedbe sodelovalnega projekta. Prepoznavnost vašega dela je nagrajena z naslednjimi priznanji in nagradami:

 • nacionalni znak kakovosti
  Podeli ga Nacionalna podporna organizacija eTwinning, prijave potekajo na portalu eTwinning/ESEP, klik na zavihek eTwinning, Moji projekti, projekt ki ga želite prijaviti, About «Apply for Label or Prize«. Nacionalni rok prijave je 15. julij. Po zaključku zbiranja prijav v mesecu avgustu, sledi ocenjevalno obdobje. Ko je vaša prijava potrjena ali zavrnjena, prejmete sporočilo na platformo eTwinning/ESEP. Znak kakovosti je predpogoj za pridobitev nacionalne nagrade.
 • nacionalna nagrada zlati kabel
  Podeli jo Nacionalna podporna organizacija eTwinning v štirih starostnih kategorijah enkrat letno. Predpogoj za pridobitev nacionalne nagrade je nacionalni znak kakovosti. Za zlati kabel vam ni treba oddati posebne prijave, v ožji izbor pridejo samodejno vsi projekti, ki so prejeli nacionalni znak kakovosti, razglasitev nagrajencev in podelitev nagrad poteka decembra v sklopu slavnostne podelitve nagrad CMEPIUS-a.
 • evropski znak kakovosti
  Podeli ga Centralna svetovalna služba eTwinning enkrat letno, znak se podeli samodejno. Pogoj za prejem znaka je, da je projekt prejel vsaj dva nacionalna znaka kakovosti v dveh različnih državah in da ga je vsaj ena nacionalna podporna organizacija priporočila za podelitev evropskega znaka kakovosti, znak je pogoj za pridobitev evropske nagrade eTwinning.
 • evropska nagrada eTwinning
  Podeli jo Centralna svetovalna služba eTwinning v štirih starostnih in petih posebnih kategorijah, za nagrado lahko kandidirajo projekti, ki so prejeli evropski znak kakovosti, rok prijave je oktober/november, prijave potekajo na portalu eTwinning/ESEP.
 • znak šola eTwinning
  Je poseben znak, ki ga prejmejo šole in vrtci, ki eTwinning umeščajo v celostno šolsko strategijo, prijave potekajo od novembra do februarja. Šole in vrtci, ki so upravičeni do prijave, prejmejo povabilo k prijavi po elektronski pošti. Šola/vrtec odda eno skupno prijavo, ki jo kolektiv napiše sodelovalno.
 • portfelj eTwinning
  Portfelj je zbir vaših dosežkov na portalu eTwinning, ki na pregleden način omogoča prikaz vseh izvedenih projektov ter udeležbo na fizičnih in virtualnih dogodkih.

Vabimo vas k ogledu primerov dobrih praks, preteklih nagrajenih projektov eTwinning ter drugih uporabnih dokumentov, ki vam bodo v pomoč pri kandidiranju za nagrade:

Niste prepričani? Vrnite se na možnosti sodelovanja.

CMEPIUS
Skip to content