Repanšek Neža

področje poklicnega izobraževanja in usposabljanja, projekti mobilnosti, OLS

Peharc Maja

področje terciarnega izobraževanja, projekti mobilnosti

Mohorič Maruša

področje izobraževanja odraslih, EPELE, projekti mobilnosti, akreditacija

Medved Marja

področje terciarnega izobraževanja, projekti mobilnosti, projekti mednarodne mobilnosti, Study in Slovenia – SiS, EURAXESS

Marinšek Robert

področje terciarnega izobraževanja, projekti mobilnosti, OLS

Korada Borut

e-orodja, področje financ za mobilnosti v visokem šolstvu (mednarodna dimenzija) in izobraževanju odraslih

Grigić Božidar

vodenje področja terciarnega izobraževanja, mednarodne mobilnosti v visokem šolstvu, SiS, CEEPUS, centralizirane akcije

Draškovič Klavdija

področje financ, projekti mobilnosti za poklicno izobraževanje in usposabljanje, projekti mobilnosti terciarno izobraževanje

CMEPIUS
Skip to content