Better integration of adult immigrants into adult educational programmes

Ljudska univerza Rogaška Slatina je v svojem okolju prepoznana kot organizacija, ki skozi raznolike dejavnosti povezuje različne generacije in raznovrstne institucije, skozi katere prehajajo ljudje, ki iščejo znanje, potrebujejo usmeritev, kako naprej, pomoč pri novih začetkih ali velikih življenjskih prelomnicah, ali pa nekje vmes. V okviru mednarodnega sodelovanja se je tako rodilo že veliko odličnih rešitev in projektov. Eden takšnih je tudi predstavljeni projekt za integracijo tujcev.

O projektu

Glavni cilj projekta Better integration of adult immigrants into adult educational programmes je bil olajšati integracijo tujcev v izobraževalne programe za odrasle in uvedba povsem novega načina obravnave priseljencev na celotnem nivoju občine, v katero so vključene lokalna osnovna šola, upravna enota in ljudska univerza.

Projekt je združil partnerje iz šestih držav in ponudil dober vpogled v različne prakse pri integraciji tujcev. Znanje so udeleženci projekta dobili skozi sledenja na delovnem mestu (job shadowing), kjer so izvedeli več o različnih programih za vključevanje priseljencev v izobraževalne programe in družbo. Seznanjali so se z načrtom dobrodošlice priseljencev, postopki vpisa priseljencev, različnimi zakonodajami, CLIL metodo, spremljajočimi kulturnimi dejavnostmi za boljše vključevanje priseljencev v šolsko in lokalno okolje, prilagajanje pouka priseljenskim študentom, spoznali različne finančne pobude za podporo vključevanju priseljencev, primere dobrega sodelovanja med izobraževalnimi organizacijami in lokalnimi šolskimi organi na področju vključevanja priseljencev, spoznali španski, belgijski, češki in finski izobraževalni sistem ter podobno.

Rezultat projekta je Priročnik za tujce z vsemi informacijami v štirih jezikih (slovenski, angleški, hrvaški in albanski), ki se nahaja na upravni enoti, osnovni šoli in ljudski univerzi in v elektronski obliki.

Širši učinki projekta

Po izvedenem projektu se kaže učinek v večji vključenosti priseljencev tako v izobraževanje kot tudi na splošno v lokalno okolje, razvidna pa sta tudi večja povezanost in močnejše sodelovanje med organizacijo prijaviteljico, lokalno oblastjo ter osnovno šolo.

Priročnik za tujce, ki je nastal v sklopu projekta

PRIROCNIK-ZA-TUJCE-HANDBOOK-FOR-FOREIGNERS-MANUAL-PER-TE-HUAJT-PRIRUCNIK-ZA-STRANCE.pdf (lu-rogaska.si)

Ljudska univerza Rogaška Slatina je za projekt prejela jabolko kakovosti 2021 v kategoriji splošnega izobraževanja odraslih. Vse prejemnike omenjene nagrade in opis nagrajenih projektov najdete tudi v tej brošuri.Za ogled ostalih primerov obiščite stran Primeri dobrih praks.

CMEPIUS
Skip to content