ESS – Inovativni javni zavod II

CMEPIUS sodeluje kot partner v projektu ESS Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju 2018-2022 (IJZ II). Projekt omogoča usposabljanje strokovnih delavcev s ciljem krepitve kompetenc, ki so se zaradi nenehnih sprememb narave vzgojno-izobraževalnega dela izkazale kot pomembne za kakovostno vzgojno-izobraževalno delo. Usposabljanja Centra so usmerjena v bolj kakovostno in učinkovito izvajanje mednarodnih projektov ter strateškega umeščanja le-teh v redno delo šol.

Vsebine, ki jih ponujamo na CMEPIUS-u v okviru projekta, so dosegljive preko KATIS-a, in sicer na naslednje teme:

  • priprava in izvajaje mednarodnih projektov za začetnike in izkušene prijavitelje,
  • umeščanje mednarodnega sodelovanja v razvojni načrt šole,
  • umeščanje projektnih rezultatov v šolski sistem,
  • merjenje učinka mednarodnih projektov,
  • krepitev medkulturnih kompetenc strokovnih delavcev in internacionalizacije šole,
  • opredeljevanje internacionaliziranih učnih izidov,
  • svetovanje dijakom, kako opredeliti kompetence pridobljene na mednarodni mobilnosti pri iskanju zaposlitve.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

CMEPIUS
Skip to content