Strateško partnerstvo Kombinirano učenje

UPI Ljudska univerza Žalec je izjemno aktivna na področju vpeljave informacijsko-komunikacijskih tehnologij, zlasti kombiniranega učenja, v poučevanje odraslih. Svoje osebje intenzivno izobražuje na tem področju in ga usmerja v takšen način dela, močno je vpeta v mednarodni prostor in sodeluje v mnogih projektih, ki naslavljajo različne vidike uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije.

O projektu

V projektu UPI Ljudske univerze Žalec z originalnim naslovom Boosting Educators’ Competences to do Quality Blended Learning je sodelovalo šest držav, njegov namen pa je bil izboljšati kompetence izobraževalcev za bolj sistematično in kvalitetno uporabo digitalnih orodij oz. t. i. kombiniranega učenja. Rezultat projekta je visokokakovosten priročnik, ki skupaj z vsebinami na spremljajoči e-platformi predstavlja pregledno in praktično orodje za vse, ki se s kombiniranim učenjem srečujejo prvič ali pa le želijo nadgraditi svoje znanje. Narejen je po logiki izobraževanja odraslih »nič za njih brez njih« – tako so bili izobraževalci z različnih organizacij intenzivno vključeni v evalvacijske aktivnosti, kjer so se spoznavali z vsebino, hkrati pa tudi v času nastajanja orodja konstruktivno prispevali svoje mnenje.

Širši učinki projekta

Oba projektna rezultata sta primerna za uporabo tudi v drugih sektorjih izobraževanja, s čimer so učinki samega projekta segli dlje od predvidenih. Projekt odlikuje tudi odlična diseminacija, ki je zaradi močne vpetosti UPI Ljudske univerze Žalec v slovenski prostor izobraževanja odraslih in vključevanja deležnikov v različne stopnje projekta dosegla domala vse organizacije, dejavne na tem področju. Zaradi navedenega je bil projekt označen kot zgodba o uspehu in prejel temu ustrezno priznanje – jabolko kakovosti 2020.


Projekt je podprt s sredstvi iz programa Erasmus+ Strateška partnerstva med samo šolami.

Več na spletni strani projekta in platformi projektnih rezultatov Erasmus+ .Za ogled ostalih primerov obiščite stran Primeri dobrih praks.

CMEPIUS
Skip to content