DigiLing – Središče za e-učenje

Izjemen projekt pod vodstvom Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

Pod vodstvom Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani je konzorcij petih evropskih univerz in češkega podjetja v osredje svojega projekta strateških partnerstev, DigiLing, postavil digitalne jezikovne veščine in kompetence. Na podlagi raziskave med lingvističnimi podjetji je konzorcij v sodelovanju z gospodarstvom izdelal spletne module, del gradiv pa je prilagojen skupinam s posebnimi potrebami.

O projektu

Cilj projekta DigiLing je zadovoljiti rastoče potrebe evropskega trga dela po digitalno izurjenih jezikoslovcih. V ta namen je bilo v okviru projekta vzpostavljeno vseevropsko spletno središče za e-učenje, na katerem so dostopne učne vsebine, s pomočjo katerih so lahko uporabniki osvojili osnovne veščine in kompetence, ki jih zahteva digitalno jezikoslovje. Digitalno jezikoslovje je sveže interdisciplinarno področje, ki združuje znanja in veščine, potrebne za razumevanje, procesiranje in uporabo jezikovnih vsebin v digitalni dobi. Ta nova znanstvena disciplina predstavlja zlitje jezikoslovja in računalništva, iz česar rastejo nova, zmogljiva orodja na presečišču tradicionalnih jezikoslovnih študij in informacijskih tehnologij.

Širši učinki projekta

Moduli so oblikovani tako, da omogočajo preprost uvoz v spletne učne platforme, ter so kot temelj novega akademskega področja na voljo brezplačno in brez omejitev. Tudi razširjanje projekta je bilo zelo uspešno, saj je bilo prek različnih dogodkov v živo doseženih več kot 2.000 posameznikov, spletna stran je v času trajanja projekta zbrala več kot 6.000 obiskov. Sodelovanje projektnih partnerjev se je prelilo v razširjeno nadaljevanje, saj so z nekaterimi novimi institucijami, ki niso bile del projekta, pripravili skupen magistrski študijski program digitalne lingvistike. Projekt kot celota je odlično podprl prioritete programa Erasmus+, razvil vsebine, ki so nujno potrebne za sodobno visoko šolstvo, poskrbel za učinke na najširši možni ravni ter dvignil nivo vključenosti različnih ciljnih skupin. Učinki projekta segajo prek partnerstva in časovnega okvira projekta, zaradi česar je projekt tudi prejemnik nagrade za kakovost, jabolko kakovosti 2020.


Projekt je podprt s sredstvi iz programa Erasmus+ Strateška partnerstva na področju visokošolskega izobraževanja.Za ogled ostalih primerov obiščite stran Primeri dobrih praks.

CMEPIUS
Skip to content