Glas učenca – most do učenja

Partnersko sodelovanje učitelja z učenci kot primer odlične prakse Zavoda RS za šolstvo

V projektu Glas učenca – most do učenja (BRIDGE) je Zavod RS za šolstvo v sodelovanju s partnerji razvijal ideje za pedagoške prakse, ki podpirajo aktivno vlogo učencev pri njihovem učenju z gradnjo mostov med učečimi in učitelji. S pomočjo metode formativnega spremljanja so v projektu razvili različne modele, ki spodbujajo aktivno vlogo učenca pri pouku, vse z namenom izboljšanja slovenskega izobraževalnega prostora in razvijanja potenciala vsakega posameznega otroka.

O projektu

V projekt je bilo neposredno vključenih 15 šol, ki so vključevale ravnatelje, učitelje ter notranje in zunanje podporno osebje. Razvitih je bilo več intelektualnih rezultatov, modelov za sodelovanje v partnerstvu z učenci, ki lahko sistematično in trajnostno povečajo zavzetost in sodelovanje učencev na nacionalni in nadnacionalni ravni. Učitelji so raziskovali in spreminjali prakso poučevanja ter se izpopolnjevali v tkanju partnerstva z učenci. Zbrana so bila praktična orodja, ki so na voljo prek spletne strani. Ta orodja so bila tekom projekta uporabljena in ovrednotena na lokalnih, regionalnih, nacionalnih in mednarodnih dogodkih.

Širši učinki projekta

Izkazalo se je, da tovrsten način dela prinaša za otroke mnoge pozitivne izide, povezane z večjo samoiniciativnostjo, samozavestjo, samospoštovanjem, odgovornostjo in boljšimi komunikacijskimi veščinami. V partnerstvu nastali rezultati so prosto dostopni in narejeni na način, da omogočajo uporabo tudi tistim, ki v projekt niso bili neposredno vključeni. Mednarodno partnerstvo so sestavljale institucije, ki imajo možnost vpliva na nacionalne sisteme izobraževanja, kar so tudi uspešno unovčile. Dodana vrednost projekta je tudi njegova umeščenost v širši kontekst Zavoda in nacionalnega sistema izobraževanja, povezanega s formativnim spremljanjem. Zaradi vsega navedenega je projekt več kot upravičeno prejemnik  nagrade jabolko kakovosti v letu 2020.


Projekt je podprt s sredstvi iz programa Erasmus+ Strateška partnerstva na področju šolskega izobraževanja.

Več na spletni strani projekta in platformi projektnih rezultatov Erasmus+.Za ogled ostalih primerov obiščite stran Primeri dobrih praks.

CMEPIUS
Skip to content