Strateški pristop k internacionalizaciji študija

Univerza v Mariboru je v programu Erasmus+ prepoznala razvojno priložnost

Univerza v Mariboru (UM) je izvrsten primer doseganja odličnosti na akademskem ter raziskovalnem področju prek Erasmus+ projektov in aktivnosti. Med sodelujočimi organizacijami izstopa s svojim izrazito strateškim in celostnim pristopom h komuniciranju z različnimi javnostmi, vpetimi v aktivnosti projektov mobilnosti programa Erasmus+. Osrednji presežek predstavlja razvoj celovite komunikacijske kampanje, namenjene promociji programa in rezultatov izvedenih aktivnosti.

O projektu

UM želi svojim študentom zagotoviti najsodobnejše izobraževanje, da bodo postali kompetentni za delo, poklic in življenje v sodobni, globalni družbi. V okviru tega namenja veliko pozornost promociji programa Erasmus+ preko promocijskih, informativnih in izkustvenih videov, člankov in v ta namen ustvarjene spletne strani. UM pa veliko pozornost namenja tudi internacionalizaciji študija doma. Veliko tujih Erasmus študentov in gostujočih profesorjev jim omogoča vključevanje tujih študentov v skupine z domačimi študenti, kvalitetna predavanja tujih strokovnjakov na vseh študijskih programih in izvajanje obštudijskih aktivnosti, preko katerih zbližujejo tuje študente z domačimi (mentorstvo za tuje študente, Erasmus sport, učenje tujih jezikov – Poliglot cafe). Povečevanje števila tujih študentov vodi tudi v aktivno razširjanje učinkov programa Erasmus+ v lokalno okolje – tuji študenti se vključujejo v osnovne in srednje šole iz širšega mariborskega območja, kjer predstavljajo svojo državo, kulturo, kulturno različnost in/ali poučujejo določen predmet, ter v druge aktivnosti, kot so aktivnosti Zavetišča za živali Maribor, kjer skrbijo za živali, v dobrodelne projekte Študentskega sveta UM itd. S projektom »Erasmus+, praktikanti v podjetju« sodelujejo že z več kot 50 podjetji iz severovzhodne Slovenije in omogočajo pridobitev mladih tujih študentov in diplomantov iz partnerskih institucij na prakso preko programa Erasmus+. Iz leta v leto povečujejo tudi število mobilnosti akademskega in neakademskega osebja, pri tem še posebej spodbujajo mobilnost raziskovalcev in doktorskih študentov (mladih raziskovalcev) z namenom povečanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti in dostopa do vrhunske znanstvene opreme, kar rezultira v številnih skupnih projektih (bilateralni projekti AARS, Horizon2020 Erasmus+), člankih, sodelovanj na znanstvenih konferencah itd.

Širši učinki projekta

UM preko programa Erasmus+ kontinuirano sodeluje z najboljšimi evropskimi univerzami, povečuje prepoznavnost UM v mednarodnem visokošolskem prostoru, bogati študijske programe in spodbuja internacionalizacijo na vseh ravneh. Preko ciljnega komuniciranja z različnimi javnostmi dosega večplastne učinke – med ključnimi je znatno povečano zanimanje za mobilnosti. Dodatno nadgradnjo aktivnosti predstavlja oblikovanje skupine “Erasmus ambasadorjev”, prek katere univerza skrbi za prenos informacij kot tudi projektnih rezultatov s pomočjo preteklih udeležencev mobilnosti. Ob tem gre univerzi pohvala tudi za intenzivno spodbujanje mobilnosti študentov s posebnimi potrebami prek dodatnih aktivnosti v sodelovanju z Društvom študentov invalidov Slovenije, Maribor. S širokim naborom aktivnosti univerza dosega učinke tudi na lokalno okolje, saj povezuje domače in gostujoče udeležence mobilnosti z različnimi akterji iz gospodarstva ter ponudniki javnih storitev v regiji. V sodelovanju z ESN Maribor pa prek različnih prostovoljskih in dobrodelnih dejavnosti vključuje mednarodne študente v lokalno okolje in širi idejo programa v različne sfere civilne družbe. Zaradi strateškega pristopa in izjemnega vpliva na širše okolje, je za svoj projekt prejela jabolko kakovosti 2020.Za ogled ostalih primerov obiščite stran Primeri dobrih praks.

CMEPIUS
Skip to content