Ne štejemo let učenja, ampak koliko naučenega imamo v letih

Prvi mednarodni projekt OŠ Dragomelj je primer odlične prakse

V osrčju delovanja OŠ Dragomelj je dobrobit vsakega učenca in izrazita usmerjenost v inkluzijo ozirama zagotavljanja varnega in spodbudnega okolja za vse. S prvim sodelovanjem v mednarodnem projektu so zato želeli nadgraditi predvsem kakovost dela strokovnih delavcev šole pri delu z otroki s posebnimi potrebami.
OŠ Dragomelj

O projektu

Mobilnosti na Portugalskem, Cipru, v Španiji, Grčiji in Združenem kraljestvu se je udeležilo devet pedagoških delavcev razredne in predmetne stopnje, ki so pri svojem delu vključeni v poučevanje učencev iz različnih kulturnih, jezikovnih in socialnih okolij ter učencev s posebnimi potrebami. Udeleženci so se usposabljali na večih strukturiranih tečajih v različnih evropskih državah, s poudarkom na razvijanju profesionalnega osebnostnega razvoja in čuječnosti, nadgrajevali svoje kompetence z novimi učnimi metodami in praksami za delo z učenci s posebnimi potrebami ter se seznanjali z inovativnimi načini uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije za izvajanje bolj kakovostne in dostopne strokovne pomoči tem učencem. Spoznali so drugačne pristope za vključevanje marginaliziranih učencev, krepili svoje jezikovne kompetence ter se soočili z razumevanjem evropske politike in evropskega vzgojno-izobraževalnega sistema. Projekt, ki je bil prva mednarodna izkušnja šole, jim je omogočil več idej pri oblikovanju individualnih programov za določene učence – med drugim so učitelji športa oblikovali program za slabovidno deklico na šoli, v katerega so vnesli znanje z usposabljanj iz tujine, na šoli pa so izvedli tudi intenzivni tečaj slovenskega jezika za učence priseljence.

Širši učinki projekta

Osnovni šoli Dragomelj je uspelo znanje in izkušnje, ki jih je devet učiteljev pridobilo v tujini, odlično prenesti v prakso. Pridobljeno so v skladu z učno problematiko in potrebami šole uspešno integrirali v letne delovne načrte in prakso tako na razredni kot predmetni stopnji. V času projekta so za mreženje, pripravo projektnega gradiva in diseminacijo uspešno uporabljali tudi portal eTwinning, ki jim po zaključku služi kot odlično orodje za ohranjanje stikov s kolegi iz tujine ter nabor idej uspešnega vključevanja medkulturnih dimenzij in dobrih praks. S tako večplastnim prvim projektom Erasmus+ so si prislužili nagrado jabolko kakovosti 2020.Za ogled ostalih primerov obiščite stran Primeri dobrih praks.

CMEPIUS
Skip to content