Zagon sistema Erasmus Without paper in eduGAIN identiteta

Obveščamo vas, da je s ponedeljkom, 14. junija 2021, v polni meri začel delovati Erasmus Dashboard in sistem za izmenjavo podatkov Erasmus Without Paper. To pomeni, da naj bi bili od ponedeljka naprej vsi med-institucionalni sporazumi ter študijski sporazumi za mobilnost študentov za študij sklenjeni v digitalni obliki.

Sporazume, ki so že v postopku podpisa, sklenete na dosedanji način (»papirno« sklepanje), ob prvem podaljšanju pa jih sklenete v digitalni obliki. Na dosedanji način sporazume sklepajo tudi tiste višje in visokošolske organizacije, ki razvijajo lasten sistem in ne bodo uporabljale Erasmus Dashboard-a.

Za uspešno uporabo morate omogočiti izmenjavo podatkov v okviru sistema EWP. To naredite na portalu Erasmus Dashboard v sklopu »EWP« → »Settings«. Navodila za ta postopek najdete tukaj. S to aktivacijo je omogočena tudi izmenjava podatkov s sistemom za sklepanje digitalnih študijskih sporazumov (OLA).

Kratka navodila za uporabo portala najdete na našem YouTube kanalu, tehnične podrobnosti pa v centru znanja.

EduGAIN identiteta

Vaši študenti bodo za dostop do digitalnega študijskega sporazuma na OLA portalu potrebovali eduGain identiteto. V Sloveniji je eduGAIN predstavnik zavod Akademska in raziskovalna mreža Slovenije – ARNES. Preko njih je mogoče pridobiti t.i. AAI enotno identiteto, ki je tudi eduGAIN identiteta (ni vsaka AAI identiteta tudi eduGAIN identiteta). AAI identitete svojim uporabnikom podeljujejo organizacije same. V primeru, da je neka organizacija hkrati tudi članica eduGAIN federacije, se njeni uporabniki s svojim AAI računom lahko prijavijo v storitve, ki so del eduGAIN federacije (in v tem primeru na OLA portal).

Vsaka članica Arnes AAI federacije ni nujno hkrati članica eduGAIN federacije. Seznama organizacij, ki so vključene v eduGAIN sta na voljo tukaj:

Identiteto AAI lahko nudi vsaka pravna in fizična oseba s področja izobraževanja in raziskovanja in kulture, ki je upravičena do uporabe omrežja ARNES po kriterijih upravičenosti. Za organizacijo, ki bi se želela pridružiti v ArnesAAI (in eduGAIN) federacijo ni, morajo pa biti izpolnjeni pogoji.

Več o pridružitvi z možnostjo gostovanja infrastrukture za upravičene organizacije.

Informacije o eduGAIN in pridružitvi so dosegljive na: https://aai.arnes.si/edugain.

Organizacije, ki bi želele omogočiti svojim uporabnikom dostop do eduGAIN storitev, naj se za tehnično pomoč obrnejo na .

Oznake:
CMEPIUS
Skip to content