Program Erasmus+: zgodba o uspehu tudi v Sloveniji

Ljubljana, april 2024  V okviru programa Erasmus+ (in njegovih predhodnikov) je po podatkih Centra Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) v zadnjih 20 letih v tujino na izmenjavo odšlo več kot 9.000 učencev, več kot 30.000 dijakov, več kot 46.000 študentov in več kot 19.000 izobraževalcev oziroma osebja. V programu Erasmus+ in njegovih prejšnjih različicah je sodelovalo že več kot 80 % osnovnih šol ter več kot 90 % poklicnih in srednjih šol ter seveda vse slovenske univerze.

Program Erasmus+ omogoča, da izobraževalne institucije, vse od vrtcev, osnovnih in srednjih šol, do univerz ter organizacij za izobraževanje odraslih, pridobivajo nova znanja, bogatijo svoje metode dela, razvijajo kompetence svojih zaposlenih in učečih se na način, ki presega meje slovenskega izobraževalnega prostora ali posamezne izobraževalne organizacije. Rezultat tega je višja kakovost metod poučevanja in učenja na vseh ravneh in pri vseh deležnikih.

Nacionalne in tudi evropske evalvacije učinkov programa Erasmus+ kažejo, da poleg pridobivanja specifičnih znanj, vezanih na izobraževalne smeri ali vsebine, sodelovanje v projektih Erasmus+ in mobilnostih močno prispeva h krepitvi jezikovnih in splošnih medkulturnih kompetenc ter t. i. mehkih veščin kot so komunikacija, iznajdljivost, samozavest, timsko delo ipd. Vse to skupaj pa seveda vpliva na boljši izhodiščni položaj posameznika na trgu delovne sile. Nekateri specifični ukrepi programa Erasmus+ so že v osnovi namenjeni krepitvi delovne sile in njene konkurenčnosti v Evropski uniji, še posebej v hitro spreminjajočem se okolju, zaznamovanem z digitalnim in trajnostnim prehodom.

Program Erasmus+ je zasnovan v sedemletnih ciklih in trenutno smo na sredini aktualnega programskega obdobja, ki bo trajal še do leta 2027. Hkrati je to obdobje, ko se na nacionalni in evropski ravni med sodelujočimi v programu (tako na strani nacionalnih agencij kot pogodbenikov, pa tudi drugih deležnikov) zbirajo vhodne informacije o tem, kaj smo dosegli do sedaj in kaj lahko izboljšamo v prihodnje. Tudi v Sloveniji Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje trenutno izvaja evalvacijo programa in njegovih učinkov, ki jo opravljajo zunanji eksperti posameznih izobraževalnih področij. Ta bo zagotovila pomembne uvide, ki bodo služili kot podlaga za sestavo programa za naslednje sedemletno obdobje.

Na ravni izvajanja in vsebine projektov pa so že nekaj časa v ospredju štiri ključne prioritete programa, tj. vključevanje in raznolikost, trajnostni razvoj, digitalni prehod in spodbujanje državljanske participacije. To so teme, ki definirajo tako načine izvajanja projektov (npr. spodbujanje vključevanja posameznikov z manj priložnostmi v mobilnosti, uporaba »zelenih« načinov potovanja itd.) kot tudi vsebine mnogih sodelovalnih partnerstev, saj so neločljivo povezane z evropskimi vrednotami in zagotavljanjem boljše prihodnosti za celotno družbo.

Mednarodno sodelovanje je pomembno orodje za krepitev zavedanja o pomenu skupne Evrope, graditvi miru, medkulturnega zavedanja in strpnega ter spoštljivega medsebojnega povezovanja. Hkrati pa je pot, ki prinaša izjemne osebne zgodbe, navdihuje, motivira, bogati in odpira obzorja. In vse te posamezne in izjemne osebne zgodbe so tisti koščki mozaika, ki sestavljajo zgodbo o uspehu programa Erasmus+.

Nekaj statističnih podatkov zadnjih 10 let si lahko ogledate tukaj.

Nove priložnosti se začnejo tukaj
Oznake:
CMEPIUS
Skip to content