Cmepius

Vmesna ocena Programa Erasmus+

1 februarja, 2018

Evropska komisija je pripravila poročilo o vmesni oceni programa Erasmus+, ki temelji na nacionalnih poročilih, ki so jih predložile države programa, na ocenjevalnem poročilu neodvisnega zunanjega izvajalca, drugih pregledanih študijah, izkušnjah, pridobljenih pri vodenju programa, in na več kot milijonu odzivov vseh zainteresiranih strani. V njem se ocenjuje napredek pri izvajanju programa Erasmus+ v obdobju 2014–2016 v vseh sodelujočih državah, še pred celovitim povečanjem proračuna. Poleg tega se proučuje dolgoročni učinek sedmih predhodnih programov iz obdobja 2007–2013 (naknadna ocena), tudi v partnerskih državah.

Program Erasmus+ je na dobri poti, da izpolni kazalnike uspešnosti, saj je v manj kot treh letih v aktivnostih mobilnosti sodelovalo 1,8 milijona posameznikov, več kot 240 000 organizacij pa se je vključilo v projekte sodelovanja. Glede na izhodišče ocene je bila na podlagi pregledanih programov med letoma 2007 in 2016 financirana učna mobilnost več kot 4,3 milijona mladih in več kot 880 000 delavcev. Poleg tega je še veliko več oseb imelo koristi od projektov sodelovanja, v katere je bilo vključenih 940 000 sodelujočih organizacij.

Iz ocene je na splošno razvidno, da zainteresirane strani in javnost program Erasmus+ zelo cenijo. Iz podrobnejših ugotovitev te ocene, kot so navedene v delovnem dokumentu služb Komisije, pa je razvidno, da so se vsi ocenjeni programi izkazali za zelo učinkovite. Njihova evropska dodana vrednost je nesporna. Ob tem velja, da je program Erasmus+ skladnejši, relevantnejši in le delno učinkovitejši od predhodnikov. Na podlagi predlogov iz nacionalnih poročil in ob upoštevanju priporočil zunanjega ocenjevalca so v poročilu navedeni predlogi za prilagoditev izvajanja sedanjega programa, da se njegov polni potencial doseže do leta 2020, obravnavani pa so tudi predlogi izboljšav za prihodnji program.

Celotno poročilo Evropske komisije je na voljo tukaj.

Rezultati

študij Evropske komisije in CMEPIIUS-a dokazujejo, da program pozitivno vpliva na razvoj medkulturnih kompetenc udeležencev, na strokovni razvoj pedagoškega kadra ter na dvig kakovosti izobraževanja.

Lepo vabljeni tudi k ogledu vmesnega poročila za Slovenijo, ki si ga lahko ogledate tukaj. Za vas smo pripravili kratke povzetke pozitivnih učinkov mednarodnega sodelovanje za posamezno področje. Vabljeni k ogledu!