Cmepius

CEEPUS

Srednjeevropski program za izmenjavo študentov in profesorjev

CEEPUS Central European Exchange Program for University Studies, je regionalni program, ki je pričel delovati marca 1995. Cilj programa je vzpostaviti in spodbujati mobilnosti študentov in profesorjev med sodelujočimi državami ter izkoristiti prijateljske povezave in možnosti za oblikovanje skupnih študijskih programov.

 

 

 

V CEEPUS programu sodelujejo visokošolske institucije iz naslednjih držav: Albanija, Avstrija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Češka, Črna Gora, Hrvaška, Kosovo, Madžarska, Severna Makedonija, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija in Srbija.

Mreža - Network

navodila za prijavo mrež 2020/21
– “on-line” prijava www.ceepus.info
– najmanj 3 visokošolske institucije iz 3 držav
– prijavitelj je koordinator mreže
– mobilnost za študente
– mobilnosti za profesorje
– poletne šole
– priznavanje v tujini opravljenih obveznosti

CEEPUS deluje na osnovi mrež (Network). Posamezno mrežo ustanovijo univerza, fakulteta ali njihovi oddelki za določena področja. Tako imenovane “mreže” morajo sestavljati najmanj tri partnerske univerze/fakultete/oddelki, od katerih sta vsaj dve iz različnih držav. Ena od teh institucij je koordinator mreže. Mreža kot celota kandidira za določeno število mesecev izmenjav, ki jih lahko nameni le za gostovanje tujih študentov in profesorjev v skladu s potrjenim predlogom programa izmenjave.

Cilj programa CEEPUS je razvoj izobraževanja, zato je financiranje kongresov, konferenc in raziskovanj izključeno.

Študenti in profesorji lahko kandidirajo za štipendijo le znotraj mreže, v katero je njihova institucija vključena. Štipendijo CEEPUS dodeljuje država prejemnica in vključuje štipendijo, namestitev in zdravstveno varstvo ter zagotavlja oprostitev šolnine. Študentje lahko zaprosijo za sofinanciranje potnih stroškov, profesorjem potni stroški niso kriti. Mreža zagotavlja priznavanje študijskega obdobja, ki ga študent prebije na partnerski inštituciji, na domači inštituciji.

Kontakt

Petra Vilfan
scholarships@cmepius.si
01 620 94 59

Prijava mreže

Koordinator, ki želi oddati prijavo za vzpostavitev CEEPUS mreže mora:

  • registrirati se na spletni strani programa CEEPUS
  • vzpostaviti mrežo vsaj 3 partnerskih institucij iz držav programa
  • izpolniti prijavo v skladu z dogovorjeno vsebino med partnerji ter spletno aplikacijo
  • pregledati, posredovati in naložiti v prijavo zahtevane dokumente
  • oddati prijavo “on-line” do 15. januarja.