Cmepius

Obračun dohodkov za profesorje

Način obračuna dohodkov za profesorje na izmenjavi v okviru programa CEEPUS v primeru, da med Republiko Slovenijo in matično državo profesorja MEDNARODA POGODBA O IZOGIBANJU DVOJNEGA OBDAVČEVANJA ni podpisana

Seznam veljavnih pogodb je objavljen na spletnih straneh Ministrstva za finance Davčne uprave RS.

Dohodek profesorjev je opredeljen  kot drugo pogodbeno razmerje v skladu s prvim odstavkom 38. člena ZDoh-2.  Davčna osnova od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja je vsak posamezen dohodek, zmanjšan za normirne stroške v višini 10 %, od katerega se obračuna in plača akontacija dohodnine po stopnji 25 %. Od bruto zneska se obračuna tudi prispevek PIZ za posebne primere zavarovanja  po stopnji 8,85 % (Uradni list RS, št. 96/12). Dohodek izplačevalec prijavi z obrazcem REK-2 – Obračun  davčnih odtegljajev od dohodkov po ZDoh-2, ki niso dohodki iz rednega delovnega razmerja.

Primeri izračuna (bruto/neto)

Trenutno velja zgornji način izplačevanja dotacij profesorjem iz naslednjih CEEPUS držav: Avstrija, Severna Makedonija, Poljska, Slovaška, Srbija, Črna gora in Bosna in Hercegovina.

Za predavatelje iz ostalih CEEPUS držav velja uporaba obrazca KIDO 7 – v izogib dvojnemu obdavčevanju v Republiki Sloveniji ne plačajo davka, prijavijo ga v domači državi.