Cmepius

CEEPUS

Mobilnost študentov in profesorjev

CEEPUS – Central European Exchange Program for University Studies, je regionalni program, ki je pričel delovati marca 1995. Cilj programa je vzpostaviti in spodbujati mobilnosti študentov in profesorjev med sodelujočimi državami ter izkoristiti akademske povezave in možnosti za oblikovanje skupnih študijskih programov.

Prijavni roki

za akademsko leto 2019-20 so:

15. junij – zimski semester
30. oktober – letni semester
30. november – prijave freemover

Več info najdete tukaj.

V CEEPUS programu sodelujejo visokošolske institucije iz naslednjih držav: Albanija, Avstrija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Češka, Črna Gora, Hrvaška, Kosovo, Madžarska, Severna Makedonija, Moldavija, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija in Srbija.

CEEPUS deluje na osnovi mrež (Network). Posamezno mrežo ustanovijo univerza, fakulteta ali njihovi oddelki za določena področja. Tako imenovane “mreže” morajo sestavljati najmanj tri partnerske univerze/fakultete/oddelki, od katerih sta vsaj dve iz različnih držav.

 

Študenti in profesorji lahko kandidirajo za štipendijo znotraj mreže, v katero je njihova institucija vključena, t.i. Network Mobility in katerih institucija ne sodeluje v CEEPUS mrežah t. i. Freemover Mobility. Štipendijo CEEPUS dodeljuje država prejemnica in vključuje štipendijo, namestitev in zdravstveno varstvo ter zagotavlja oprostitev šolnine. Potni stroški za profesorje niso financirani, za študente pa so delno financirani (Glej Izračun potnih stroškov). Mreža zagotavlja priznavanje študijskega obdobja, ki ga študent prebije na partnerski inštituciji, na domači inštituciji.

Mreža - Network

– “on-line” prijava www.ceepus.info
– mobilnost na institucije članice CEEPUS mreže
– mobilnost za študente
– mobilnosti za profesorje
– krajše in daljše mobilnosti
– sofinaciranje bivanja v tujini

Sredstva za program CEEPUS zagotavljajo države članice tako, da omogočijo štipendiranje in namestitev tujih študentov in profesorjev. Višine štipendij so torej različne v posameznih državah. Valuta CEEPUS je “štipendijski mesec”. Vsaka država letno določi število mesecev, ki jih ponudi mrežam.

Osnovni pogoji

Študent

 • končana dva semestra študija
 • redni vpis na visokošolsko institucijo v eni izmed CEEPUS držav
 • podpora koordinatorja posamezne mreže na matični inštituciji
 • študentje na prvi in drugi stopnji lahko za časa svojega študija zaprosijo za največ 10 mesecev, doktorski študentje nimajo omejitev
 • v izjemnih primerih (npr. poletna šola) in z utemeljitvijo koordinatorja lahko zaprosijo tudi za krajša obdobja

Profesor

 • status: univerzitetni profesor
 • ni starostne omejitve
 • minimalna obveznost: 6 ur pedagoškega dela

Način obračuna dohodkov za profesorje na izmenjavi v primeru, da med Republiko Slovenijo in matično državo MEDNARODA POGODBA O IZOGIBANJU DVOJNEGA OBDAVČEVANJA ni podpisana

Prijava in izvedba mobilnosti

 • Registrirajte se na spletni strani programa CEEPUS.
 • Izpolnite internetno prijavo: izberite mrežo, matično institucijo, institucijo gostiteljico, želeno obdobje in trajanje izmenjave.
 • Prijavo oddate “on-line” do 15. junija za zimski in do 30. oktobra za letni semester.
 • Vaša prijava je potrjena na treh nivojih, vse poteka elektronsko, preko CEEPUS internetne strani:
  • odobritev lokalnega koordinatorja na matični instituciji
  • odobritev nacionalnega CEEPUS urada v domači državi
  • odobritev institucije gostiteljice (le v določenih državah)
  • dokončna dodelitev CEEPUS štipendije pa je v rokah nacionalnega CEEPUS urada v državi gostiteljici.
 • Prvo obvestilo o dodelitvi (ali zavrnitvi) CEEPUS štipendije prejmete po elektronski pošti.
 • Nacionalni CEEPUS urad države gostiteljice vam pošlje vso dokumentacijo in vse informacije v zvezi z odobreno CEEPUS izmenjavo na naslov, ki ste ga navedli v prijavi. Dokumentacijo natančno preberite in nato, v primeru da se strinjate s štipendijo in navedenimi pogoji, pošljite nazaj t.i. ‘Letter of Acceptance’ (in ostalo dokumentacijo, po navodilih v dopisu).

Kontakt

Petra Vilfan
+386 1 620 94 59

scholarships@cmepius.si

 • Sledi priprava na bivanje v tujini. Pred odhodom si pravočasno si uredite potrebno dokumentacijo (vizo, zavarovanje).
 • Glede nastanitve se obrnite na institucijo gostiteljico, ki pa vam bo tudi posredovala informacije glede prevzema/nakazila štipendije.
 • Pred odhodom domov, vam mora koordinator mreže/partner z institucije gostiteljice podpisati potrdilo o opravljeni izmenjavi ‘Letter of Confirmation’ in ‘Mobility report’ . Oba dokumenta se bosta pojavila v vaši prijavnici v on-line CEEPUS sistemu 3 dni pred datumom zaključitve izmenjave. Izpolnjena morate naložiti v svojo prijavnico v CEEPUS on-line sistemu.