Cmepius

V okviru EHEA smo pripravili dva videa

19 marca, 2018

Na CMEPIUS-u smo v sklopu projekta EHEA pripravili dva videa, izobraževalnega in animiranega.

Izobraževalni video z naslovom Internacionalizacija kurikuluma izpostavlja osnovne pojme in značilnosti internacionaliziranega kurikuluma z odgovori na vprašanja zakaj, kaj in kako internacionalizirati kurikulum. Z vključevanjem mednarodne in medkulturne razsežnosti v študijski proces študente ozaveščamo o globalnih perspektivah stroke, za katero se izobražujejo, s čimer razvijajo širši spekter znanja za svoj bodoči poklic.

Animirani video pa metaforično prek sadežev s celega sveta igrivo predstavi neustrezno enosmerno komunikacijo učitelja v predavalnici z mednarodno mešanimi študenti. Video se lahko uporablja kot didaktični material pri izvedbi delavnic kot izhodišče za diskusijo o kakršnih koli kulturnih razlikah med učečimi, ki jih učitelj pri svojem pedagoškem delu pogosto spregleda.

V mesecu aprilu bomo na CMEPIUS-u ponovno ponudili usposabljanja za visokošolsko učno osebje o vključevanju mednarodne in medkulturne razsežnosti v študijski proces (vabilo bo objavljeno naknadno). 2. 3. 2018 pa smo na Brdu pri Kranju izvedli tudi mednarodno znanstveno konferenco o vplivu internacionalizacije na kakovost učenja in poučevanja z več kot 100 udeleženci in z aktivnimi predstavitvami prispevkov udeležencev predvsem z držav Zahodnega Balkana.