Cmepius

Univerza v Ljubljani, koordinatorica projekta pilotne vseevropske iniciative »evropskih univerz« programa Erasmus+

26 junija, 2019

Evropska komisija je danes objavila, katere visokošolske ustanove iz vse Evrope bodo sodelovale v prvih mrežah »evropskih univerz«. Namen vzpostavljenih mrež je izboljšali kakovost in privlačnost evropskega visokošolskega izobraževanja ter okrepiti sodelovanje med institucijami, njihovimi študenti in osebjem.

Od 54 prejetih vlog je bilo izbranih 17 »evropskih univerz«, ki vključujejo 114 visokošolskih institucij iz 24 držav članic. Partnerstva so bila izbrana na podlagi ocen pripravljenih s strani 26 neodvisnih zunanjih strokovnjakov (med katerimi so bili tudi rektorji, profesorji in raziskovalci), ki jih je imenovala Komisija. Evropske univerze so transnacionalne zveze visokošolskih ustanov iz vse EU, ki vključujejo dolgoročno strategijo in spodbujajo evropske vrednote in identiteto. Namen pobude je bistveno okrepiti mobilnost študentov in osebja ter spodbujati kakovost, vključenost in konkurenčnost evropskega visokošolskega izobraževanja.

V izjavi za javnost je Tibor Navracsics, Komisar za izobraževanje, kulturo, mladino in šport, dejal: »Veseli me, da vidim ambicije prvih 17 evropskih univerz, ki bodo nastopale kot vzorniki za druge po vsej EU. Prepričan sem, da bo ta pobuda, ki je ključni gradnik evropskega izobraževalnega prostora, prava sprememba v visokošolskem izobraževanju v Evropi na poti k večji odličnosti in vključenosti.«

Med 17 odličnih »evropskih univerz« se je s partnerskimi visokošolskimi institucijami s Švedske, Velike Britanije, Španije in Francije, kot koordinatorica uvrstila tudi Univerza v Ljubljani. Za dosežen uspeh na evropskem visokošolskem nivoju Univerzi iskreno čestitamo! Univerza je z uspešno prijavo partnerstvu projekta EUTOPIA zagotovila sofinanciranje za obdobje 36 mesecev v višini približno 5 milijonov evrov.

Prvotnih 60 milijonov evrov namenjenih za to novo pobudo programa Erasmus+ je bilo povečanih na 85 milijonov evrov, kar je omogočilo financiranje 17 namesto prvotno predvidenih 12 mrež.

Objavljeni rezultati razpisa
Priloga – seznam vseh sodelujočih institucij
Factsheet – osnovne informacije o “evropskih unvierzah”