Cmepius

Strokovna izobraževanja

Nazaj na eTwinning osnovno stran

V Sloveniji

Kot slovenska nacionalna svetovalna služba (NSS) eTwinning organiziramo različna nacionalna strokovna izobraževanja in usposabljanja kot tudi mednarodne kontaktne seminarje, ki pripomorejo k profesionalnemu razvoju šolskega osebja in kakovosti v izobraževanju.

V sodelovanju z ambasadorji eTwinning organiziramo po slovenskih šolah in vrtcih splošne predstavitve in delavnice, kjer je poudarek na: portalu eTwinning, uporabi spletne učilnice TwinSpace in predstavitvi primerov dobre prakse.

Arhiv

Strokovna izobraževanja 2019

Strokovna izobraževanja 2018

Strokovna izobraževanja 2017

Strokovna izobraževanja 2016

V kolikor želite, da izvedemo predstavitev eTwinning ali delavnico na vaši šoli/vrtcu, nam lahko to sporočite na etwinning@cmepius.si.

Vsa izobraževanja organizirana s strani slovenske NSS so brezplačna.

Seznam izobraževanj 2020

Trenutno ni odprtih aktualnih izobraževanj.

Naslov
Datum, lokacija Ciljne skupine Rok za prijavo
/

V tujini

S pomočjo sredstev eTwinning se lahko v tujini udeležite dveh vrst dogodkov:

  • kontaktni seminarji,
  • delavnice strokovnega spopolnjevanja.

Kontaktni seminarji so namenjeni iskanju projektnih partnerjev. Glaven cilj seminarjev je oblikovanje in registracija novih projektov na portal eTwinning.
Med delavnice strokovnega spopolnjevanja uvrščamo pedagoške razvojne delavnice (Professional Development Workshop – PDW); to so tematske delavnice, namenjene vzgojiteljem/učiteljem, ki jih zanima pedagoška praksa pri uporabi sodobnih tehnologij v izobraževanju, različne oblike poučevanja, ki bogatijo pouk. V kategorijo delavnic strokovnega spopolnjevanja spadajo tudi delavnice Future Classroom Lab – FCL, ki potekajo v edinstvenem in navdihujočem učnem okolju ter udeležence spodbujajo k premisleku o vlogi pedagoškega dela, uporabi sodobne tehnologije in oblikovanju učilnic.

Poglejte si

trenutno ponudbo kontaktnih seminarjev in delavnic. Bodite pozorni na roke za prijavo!

Seznam kontaktnih seminarjev za leto 2020

Naslov
Datum, lokacija Ciljne skupine Rok za prijavo
Coding in elementary school 22.-25. 4., Sigulda, Latvija Učitelji OŠ, starost otrok 6-12 let 7. 2. 2020
»The Global Goals in eTwinning projects – Collaborating on sustainable development«*

*Učitelji bodo na seminarju spoznali kako vključiti globalne cilje trajnostnega razvoja v redne učne ure. Poudarek bo na cilju 4.7 *: do leta 2030 vsem učencem zagotoviti znanje in veščine, potrebne za spodbujanje trajnostnega razvoja. Poleg tega, bodo učitelji spodbujeni k prijavi projektov na temo trajnostnega razvoja, s poudarkom na sodelovalnih aktivnostih med učenci.
7.-9. 5. 2020 v kraju Djurhamn, Švedska Učitelji OŠ ( starost otrok 12-15 let), učitelji okoljske vzgoje, družboslovnih predmetov, državljanske vzgoje 4. 3. 2020

Seznam pedagoških razvojnih delavnic za 2020

Naslov
Datum, lokacija Ciljne skupine Rok za prijavo
VET schools and eTwinning: The role of eTwinning in preparing students for the future 22.-24. 4. 2020, Budimpešta Učitelji srednjih poklicnih in strokovnih šol, vseh predmetnih področji 10. 3. 2020

Postopek prijave in financiranje

Postopek prijave

  1. Če še niste prijavljeni v bazo eTwinning, to opravite na portalu eTwinning. Prijava je čisto preprosta, vmesnik in informacije so na voljo tudi v slovenskem jeziku.
  2. Ko ste prijavljeni na portalu eTwinning, lahko kandidirate za sofinanciranje udeležbe na strokovnih izobraževanjih po Evropi. Prijavite se tako, da izpolnite prijavnico (na voljo pod Dokumenti) in jo pošljete (do roka prijave) na naslov: CMEPIUS, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana.

Pomembno

  • Učitelji/vzgojitelji morajo ob prijavi (poleg prijavnega obrazca) predložiti motivacijsko pismo (250 besed), ki vključuje pojasnilo, zakaj bi se želeli udeležiti izobraževanja.
  • Učitelji/vzgojitelji, ki so se že udeležili enega izmed izobraževanj (v tekočem koledarskem letu), niso upravičeni do prijave. V tekočem koledarskem letu je lahko posamezniku sofinancirana udeležba na enem izobraževanju.

Financiranje

Sofinanciranje zajema kotizacijo, ki vključuje namestitev in prehrano ter stroške potovanja (letalske ali železniške karte ter zavarovanje na poti). Veljajo običajna pravila sofinanciranja v evropskih programih izobraževanja in usposabljanja. Vaša dolžnost je le, da po povratku z izobraževanja napišete poročilo. Pričakujemo, da boste znanja in veščine, ki ste jih pridobili na izobraževanju, posredovali tudi svojim sodelavcem in strokovni javnosti v Sloveniji.
Na izobraževanjih lahko sodelujejo vsi, ki znajo uporabljati računalnik in ga želijo vključiti v svoj pedagoški proces. eTwinning izobraževanja niso namenjena strokovnjakom s področja računalništva, saj poudarek ni na sami tehnologiji, temveč na njeni uporabi.

 

Dokumenti

Navodila za prijavo, merila izbora in pravila sofinanciranja
Prijavni obrazec za kontaktni seminar, PDW
Obrazec za končno poročilo za kontaktni seminar, PDW

Spletno izobraževanje

Webinarji so brezplačna, kratka izobraževanja na daljavo, ki jih organizira slovenska eTwinning NSS v sodelovanju z eTwinning ambasadorji. Prednost “on-line” dogodkov, ki se izvajajo preko video-konference, je ta, da se jih lahko udeležite kar od doma, iz vašega naslonjača.

Webinarji so namenjeni učiteljem in profesorjem osnovnih in srednjih šol, vzgojiteljem v vrtcih, ravnateljem, šolskim knjižničarjem in drugemu pedagoškemu osebju, ki jih zanima mednarodno projektno sodelovanje in povezovanje s šolami v tujini.
Vsi seminarji se bodo snemali, posnetki pa bodo objavljeni na spletni strani CMEPIUS-a.

Webinarji 2020

Kdaj Naslov Vsebina webinarja
Prijava
Priporočila za uspešno vključevanje v spletne dogodke
24. 3. 2020 ob 20. uri Svetovalnica eTwinning za učenje in poučevanje na daljavo Se soočate s težavami pri vzpostavljanju pouka in učenja na daljavo? Ambasadorji eTwinning pripravljajo za vas predstavitev uporabnih orodij za delo na daljavo, odgovarjali bodo tudi na vsa vaša vprašanja povezana z vzpostavitvijo učinkovitega dela na daljavo.
Na dogodku bosta predstavljeni orodji Go-Formative in Google Drive.Trajanje: 60 min

Posnetek webinarja

Gradivo:
Go-Formative
Google Drive

25. 3. 2020 ob 20. uri Svetovalnica eTwinning za učenje in poučevanje na daljavo Se soočate s težavami pri vzpostavljanju pouka in učenja na daljavo? Ambasadorji eTwinning pripravljajo za vas predstavitev uporabnih orodij za delo na daljavo, odgovarjali bodo tudi na vsa vaša vprašanja povezana z vzpostavitvijo učinkovitega dela na daljavo.
Na dogodku bosta predstavljeni orodji oodlü, video konferenčni sistem Jitsi.Trajanje: 60 min

Posnetek webinarja

Gradivo:
PPT predstavitev

 

31. 3. 2020 ob 20. uri Svetovalnica eTwinning za učenje in poučevanje na daljavo

Se soočate s težavami pri vzpostavljanju pouka in učenja na daljavo? Ambasadorji eTwinning pripravljajo za vas predstavitev uporabnih orodij za delo na daljavo, odgovarjali bodo tudi na vsa vaša vprašanja povezana z vzpostavitvijo učinkovitega dela na daljavo.

Trajanje: 60 min

Posnetek webinarja

Gradivo:
Predstavitev z webinarja (Uvod, Predmetna stopnja)

1. 4. 2020 ob 20. uri Svetovalnica eTwinning za učenje in poučevanje na daljavo Se soočate s težavami pri vzpostavljanju pouka in učenja na daljavo? Ambasadorji eTwinning pripravljajo za vas predstavitev uporabnih orodij za delo na daljavo, odgovarjali bodo tudi na vsa vaša vprašanja povezana z vzpostavitvijo učinkovitega dela na daljavo.
Na dogodku bodo predstavljena orodja Google classroom, Google meet, Meetingwords in LearningApps.Trajanje: 60 min

Posnetek webinarja

Gradivo:
PPT predstavitev

8. 4. 2020 ob 20. uri Sodelovalna orodja za delo na daljavo v vrtcih Udeleženci spletnega seminarja bodo seznanjeni s tem kako učinkovito in smotrno vključiti mednarodne projektne aktivnosti na daljavo v vrtec, kako najti projektne partnerje, predstavljeni bodo tudi primeri dobre prakse.
Trajanje: 45 min.
Posnetek webinarja
15. 4. 2020 ob 20. uri Teachmeet-učenje in poučevanje na daljavo Na webinarju smo predstavili primere uporabe Facebook Skupine, spletne učilnice TwinSpace in okolja Seesaw za namene učenje in poučevanje na daljavo.

Posnetek webinarja

PPT_Facebook
PPT_TwinSpace
PPT_Seesaw (1)
PPT_Seesaw (2)

22. 4. 2020 ob 20. uri Teachmeet-učenje in poučevanje na daljavo z najmlajšimi učenci Na webinarju so bila predstavljena prosto dostopna, spletna orodja Quizlet Live, EdPuzzle in Wakelet za delo na daljavo z najmlajšimi učenci.

Posnetek webinarja

Gradivo:
PPT_EdPuzzle
PPT_Quizlet Live
PPT_Wakelet

Tehnični napotki

NOVOPriporočila za uspešno vključevanje v spletne dogodke

Pred pričetkom seminarja svetujemo, da osvežite/si namestite programa Adobe Flash Player in Javo.

Uporabljajte brskalnik Internet Explorer!

Priporočamo, da se na seminar povežete prek prenosnega ali namiznega računalnika. Odsvetujemo uporabo tablic.

Webinarji bodo potekali prek video-konferenčnega programa WebEx.

Na vaš elektronski naslov boste prejeli povezavo do videokonference s podrobnimi navodili, kako se vključiti v videokonferenco. Pri vstopu v videokonferenco ne potrebujete uporabniškega imena, vpišete le vaše ime in e-naslov.