Cmepius

Strokovna izobraževanja

Nazaj na eTwinning osnovno stran

V Sloveniji

Kot slovenska nacionalna svetovalna služba (NSS) eTwinning organiziramo različna nacionalna strokovna izobraževanja in usposabljanja kot tudi mednarodne kontaktne seminarje, ki pripomorejo k profesionalnemu razvoju šolskega osebja in kakovosti v izobraževanju.

V sodelovanju z ambasadorji eTwinning organiziramo po slovenskih šolah in vrtcih splošne predstavitve in delavnice, kjer je poudarek na: portalu eTwinning, uporabi spletne učilnice TwinSpace in predstavitvi primerov dobre prakse.

Arhiv

Strokovna izobraževanja 2016

Strokovna izobraževanja 2017

Strokovna izobraževanja 2018

V kolikor želite, da izvedemo predstavitev eTwinning ali delavnico na vaši šoli/vrtcu, nam lahko to sporočite na etwinning@cmepius.si.

Vsa izobraževanja organizirana s strani slovenske NSS so brezplačna.

Seznam izobraževanj 2019

Trenutno ni odprtih aktualnih izobraževanj.

Naslov
Datum, lokacija Ciljne skupine Rok za prijavo

V tujini

S pomočjo sredstev eTwinning se lahko v tujini udeležite dveh vrst dogodkov:

  • kontaktni seminarji,
  • delavnice strokovnega spopolnjevanja.

Kontaktni seminarji so namenjeni iskanju projektnih partnerjev. Glaven cilj seminarjev je oblikovanje in registracija novih projektov na portal eTwinning.
Med delavnice strokovnega spopolnjevanja uvrščamo pedagoške razvojne delavnice (Professional Development Workshop – PDW); to so tematske delavnice, namenjene vzgojiteljem/učiteljem, ki jih zanima pedagoška praksa pri uporabi sodobnih tehnologij v izobraževanju, različne oblike poučevanja, ki bogatijo pouk. V kategorijo delavnic strokovnega spopolnjevanja spadajo tudi delavnice Future Classroom Lab – FCL, ki potekajo v edinstvenem in navdihujočem učnem okolju ter udeležence spodbujajo k premisleku o vlogi pedagoškega dela, uporabi sodobne tehnologije in oblikovanju učilnic.

Poglejte si

trenutno ponudbo kontaktnih seminarjev in delavnic. Bodite pozorni na roke za prijavo!

Seznam kontaktnih seminarjev za leto 2019

Naslov
Datum, lokacija Ciljne skupine Rok za prijavo
Seminar for Kindergarten and Primary Schools 7. do 9. 11.; Eupen (Belgija) učitelji in vzgojitelji z dobrim znanjem nemškega jezika 11. 10.
New Pedagogies in Nurseries and Kindergartens 30. 9. do 2. 10.; Furesø (Farum, Værløse, Danska) vzgojitelji predšolskih otrok 30. 8.
Multilateral seminar “STEM for democracy” 3. do 5. 10. 2019; Atene (Grčija) učitelji vseh predmetnih področij in starostnih skupin, začetniki ter srednje izkušeni v eTwinning-u 3. 9.
Multilateral eTwinning contact seminar for preschool teachers 5. do 8. 6.; okolica Prage (Češka republika) vzgojitelji predšolskih otrok 26. 4.
Slovanski kontaktni seminar 16. do 18. 5.; Sofija (Bolgarija) začetniki v eTwinning-u 4. 4.
Learning and respecting intercultural values 16. do 19. 5.; Aghveran (Armenija) učitelji učencev, starih od 10 do 18 let 21. 3.
Mediteranski seminar na temo prihodnjega sodelovanja držav v regiji 26. do 28. 3.; Pogradec, Korce (Albanija) osnovnošolski in srednješolski učitelji, srednje izkušeni v eTwinning-u 20. 2.

Seznam pedagoških razvojnih delavnic za 2019

Naslov
Datum, lokacija Ciljne skupine Rok za prijavo
Digital Competences & IT Didactics 11. do 13. 12.; Dunaj (Avstrija) učitelji izobraževalnih ravni in predmetnih področij 14. 10.
Empowering students with eTwinning 3. do 5. 10.; Funchal, Madeira (Portugalska) učitelji učencev, starih od 6 do 19 let, ki so srednje/zelo izkušeni na področju eTwinning-a 24. 6.
Changing school culture: Towards a democratic school 16. do 18. 5.; Limassol (Ciper) učitelji učencev, starih od 6 do 11 let 26. 2.

Seznam Future Classroom Lab (FCL) 2019

Naslov
Datum, lokacija Ciljne skupine Rok za prijavo
Active learning in my school and classroom 28. do 29. 10.; Bruselj (Belgija) Učitelji učencev vseh starosti in predmetov 27. 9.

Postopek prijave in financiranje

Postopek prijave

  1. Če še niste prijavljeni v bazo eTwinning, to opravite na portalu eTwinning. Prijava je čisto preprosta, vmesnik in informacije so na voljo tudi v slovenskem jeziku.
  2. Ko ste prijavljeni na portalu eTwinning, lahko kandidirate za sofinanciranje udeležbe na strokovnih izobraževanjih po Evropi. Prijavite se tako, da izpolnite prijavnico (na voljo pod Dokumenti) in jo pošljete (do roka prijave) na naslov: CMEPIUS, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana.

Pomembno

  • Učitelji/vzgojitelji morajo ob prijavi (poleg prijavnega obrazca) predložiti motivacijsko pismo (250 besed), ki vključuje pojasnilo, zakaj bi se želeli udeležiti izobraževanja.
  • Učitelji/vzgojitelji, ki so se že udeležili enega izmed izobraževanj (v tekočem koledarskem letu), niso upravičeni do prijave. V tekočem koledarskem letu je lahko posamezniku sofinancirana udeležba na enem izobraževanju.

Financiranje

Sofinanciranje zajema kotizacijo, ki vključuje namestitev in prehrano ter stroške potovanja (letalske ali železniške karte ter zavarovanje na poti). Veljajo običajna pravila sofinanciranja v evropskih programih izobraževanja in usposabljanja. Vaša dolžnost je le, da po povratku z izobraževanja napišete poročilo. Pričakujemo, da boste znanja in veščine, ki ste jih pridobili na izobraževanju, posredovali tudi svojim sodelavcem in strokovni javnosti v Sloveniji.
Na izobraževanjih lahko sodelujejo vsi, ki znajo uporabljati računalnik in ga želijo vključiti v svoj pedagoški proces. eTwinning izobraževanja niso namenjena strokovnjakom s področja računalništva, saj poudarek ni na sami tehnologiji, temveč na njeni uporabi.

 

Dokumenti

Navodila za prijavo, merila izbora in pravila sofinanciranja
Prijavni obrazec za kontaktni seminar, PDW, FCL
Obrazec za končno poročilo za kontaktni seminar, PDW, FCL

Spletno izobraževanje

Webinarji so brezplačna, kratka izobraževanja na daljavo, ki jih organizira slovenska eTwinning NSS v sodelovanju z eTwinning ambasadorji. Prednost “on-line” dogodkov, ki se izvajajo preko video-konference, je ta, da se jih lahko udeležite kar od doma, iz vašega naslonjača.

Webinarji so namenjeni učiteljem in profesorjem osnovnih in srednjih šol, vzgojiteljem v vrtcih, ravnateljem, šolskim knjižničarjem in drugemu pedagoškemu osebju, ki jih zanima mednarodno projektno sodelovanje in povezovanje s šolami v tujini.
Vsi seminarji se bodo snemali, posnetki pa bodo objavljeni na spletni strani CMEPIUS-a.

Webinarji 2019

Kdaj Naslov Vsebina webinarja
Prijava
27. 11. ob 20h Vključevanje mednarodnih aktivnosti v vrtec Kako učinkovito in smotrno vključiti mednarodne projektne aktivnosti na daljavo, ki se izvajajo preko eTwinninga, v učni načrt.
Trajanje: 45 min.
Prijava
20. 11. ob 20h Vključevanje mednarodnih aktivnosti v ure razredne stopnje Kako učinkovito in smotrno vključiti mednarodne projektne aktivnosti na daljavo, ki se izvajajo preko eTwinninga, v učni načrt.
Trajanje: 45 min.
Prijava
13. 11. ob 20h Vključevanje mednarodnih aktivnosti v ure obšolskih dejavnosti in pouk z učenci s posebnimi potrebami Kako učinkovito in smotrno vključiti mednarodne projektne aktivnosti na daljavo, ki se izvajajo preko eTwinninga, v učni načrt.
Trajanje: 45 min.
Prijava
6. 11. ob 20h Vključevanje mednarodnih aktivnosti v ure tujih jezikov Kako učinkovito in smotrno vključiti mednarodne projektne aktivnosti na daljavo, ki se izvajajo preko eTwinninga, v učni načrt predmeta.
Trajanje: 45 min.
Prijava
23. 10. ob 20h Vključevanje mednarodnih aktivnosti v ure matematike in fizike Kako učinkovito in smotrno vključiti mednarodne projektne aktivnosti na daljavo, ki se izvajajo preko eTwinninga, v učni načrt predmeta.
Trajanje: 45 min.
Prijava
16. 10. ob 20h Vključevanje mednarodnih aktivnosti v ure zgodovine Kako učinkovito in smotrno vključiti mednarodne projektne aktivnosti na daljavo, ki se izvajajo preko eTwinninga, v učni načrt predmeta.
Trajanje: 45 min.
Prijava
20. 3. ob 20h Kaj je novega v spletni učilnici TwinSpace? Na spletnem seminarju bomo podrobno predstavili novosti, ki jih najdete v spletni učilnici TwinSpace. Posebno pozornost bomo namenili Stranem znotraj spletne učilnice (kako ustvariti stran, kaj omogoča?).
Trajanje: 45 min.
Prijava
27. 3. ob 20h Šole eTwinning se predstavijo Kaj odlikuje šole, ki so nagrajene z znakom »Šola eTwinning«? Na webinarju se boste seznanili s primeri dobrih praks šol, ki so prejele znak »Šola eTwinning« (kako šole organizirajo projektne time in načrtujejo projekte, skrbijo za varnost na spletu, sodelujejo z lokalnim okoljem, promovirajo opravljeno projektno delo).
Trajanje: 60 min.
Prijava
3. 4. ob 20h Povezovanje eTwinninga z Erasmus+ (KA1 in KA2) Portal eTwinning je uporaben v sklopu projektov Erasmus+. Na spletnem dogodku bomo predstavili kako smiselno podpreti posamezne faze projekta Erasmus+ (KA1 in KA2) s platformo eTwinning. Webinar bo namenjen vprašanjem s strani udeležencev glede konkretnih aktivnosti Erasmus+ projektov znotraj portala eTwinning.
Trajanje: 45 min.
Prijava
10. 4. ob 20h Medkulturne kompetence & eTwinning Na seminarju vas bomo seznanili s pojmom kulture in vsakdanjimi konteksti uporabe te besede. Skupaj se bomo pogovarjali o različnih družbah, ki prakticirajo kulturno pogojene prakse vsakdanjega življenja ter ob tem definirajo tudi umeščenost in delovanje posameznika v širši skupnosti. Raziskovali bomo odkrite in skrite prvine kulture ter se s pregledom stereotipov in predsodkov soočili tudi s posledicami, ki izhajajo iz njih.
Delavnica bo hkrati praktično naravnana, saj se boste udeleženci preizkusili tudi v nalogah in izzivih, ki jih lahko kasneje, ob pripravi učencev in sodelavcev na delovanje v mednarodnem okolju.
Trajanje: 45 min.
Prijava
17. 4. ob 20h Kako prijaviti uspešen projekt eTwinning v šoli in vrtcu? Na webinarju vas bomo po korakih vodili, kako prijaviti projekt. Seznanili oz. obnovili bomo osnovne pojme s področja projektnega managementa. Izpostavili bomo tudi najpogostejše tegobe s katerimi se srečujejo uporabniki portala tekom vodenja oz. sodelovanja v projektu.
Sodelovalno delo na daljavo ni zgolj izmenjava izdelkov med šolami partnericami, temveč veliko več. Pridružite se nam na webinarju in se seznanite s potekom načrtovanja pravega sodelovalnega dela.
Trajanje: 60 min.
Prijava

Tehnični napotki

Pred pričetkom seminarja svetujemo, da osvežite/si namestite programa Adobe Flash Player in Javo.

Uporabljajte brskalnik Internet Explorer!

Priporočamo, da se na seminar povežete prek prenosnega ali namiznega računalnika. Odsvetujemo uporabo tablic.

Webinarji bodo potekali prek video-konferenčnega programa WebEx.

Na vaš elektronski naslov boste prejeli povezavo do videokonference s podrobnimi navodili, kako se vključiti v videokonferenco. Pri vstopu v videokonferenco ne potrebujete uporabniškega imena, vpišete le vaše ime in e-naslov.