Cmepius

eTwinning

eTwinning je akcija programa Erasmus+, ki jo usklajuje Evropsko šolsko omrežje v imenu Evropske komisije. Namenjena je podpori in spodbujanju uporabe sodobnih informacijsko komunikacijskih tehnologij (IKT) v izobraževanju na ravni vrtcev, osnovnih in srednjih šol.

V akciji sodeluje danes že 669.000 učiteljev. Ti sodelujejo v mednarodnih šolskih dejavnostih, ki vključujejo 260.000 šol in vrtcev iz 42 držav. eTwinning je bil zasnovan kot orodje za učitelje za iskanje partnerjev, a se je po petih letih obstoja razvil v raznovrstno evropsko skupnost poučevanja in učenja.

Namen akcije je vzpostavitev neformalnih partnerstev in projektov sodelovanja med evropskimi šolami na kateremkoli predmetnem področju. eTwinning projekti so lahko tudi prvi korak h kasnejšim kompleksnejšim mednarodnim projektom kot so npr. KA2 Strateška partnerstva.

Osrednje orodje je eTwinning portal, kjer najdete brezplačna orodja za spletno sodelovanje. Evropski eTwinning portal je napredna večjezična spletna stran, ki nudi učiteljem številna orodja za projektno delo, vključno z iskalnikom partnerjev, varnim delovnim okoljem ter primeri projektov, ki so učiteljem in učencem v pomoč pri oblikovanj svojih projektov.

V akciji lahko sodelujejo učitelji kateregakoli predmetnega področja, ravnatelji, knjižničarji in ostalo šolsko osebje, ki delujejo na področju predšolskega, šolskega in srednješolskega izobraževanja ter učenci.

Prednost eTwinning projektov

Pomoč in podpora

Na evropski ravni je kontaktna točka Central Support Service v Bruslju (CSS).  Na nacionalni ravni so podporne točke za eTwinning Nacionalne svetovalne službe (NSS). V Sloveniji ima vlogo NSS Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja – CMEPIUS.

  1. Preprosta prijava projekta. Prijava ni povezana z nikakršnimi formalnimi postopki! Vse kar morate storiti je to, da se prijavite na eTwinning portal in tam poiščete partnerja ali podate predlog za vaš projekt. Z enim samimi klikom boste povezani s šolo na drugem koncu Evrope, brez neprijetnega izpolnjevanja prijavnih obrazcev!
  2. Projekti niso strogo časovno omejeni. Trajajo lahko 1 šolsko uro ali veš šolskih let. Projekt začneta vedno 2 šoli partnerici. Tem se nato pridruži lahko poljubno število šol.

Posebnosti projektov: projekti ne prejmejo neposrednega financiranja ampak imajo učitelji koristi od storitev, usposabljanja, priznavanja in orodij, ki jih nudijo eTwinning nacionalne in evropske službe za podporo.

Kaj vam akcija eTwinning ponuja?

Aktivnosti nacionalne NSS

Računalniška orodja za pedagoško delo

Indispensibletools

Pisanje kratkih knjig Storybird