Cmepius

Erasmus+ mobilnost

Mobilnost z namenom izobraževanja in usposabljanja

Erasmus+, za obdobje 2014 – 2020, je nov program evropskega sodelovanja na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa, ki omogoča številne aktivnosti v okviru treh poglavitnih ukrepov.

Ste učitelj, ravnatelj ali knjižničarka v šoli?

Prijavo za projekt

lahko oddajo samo institucije in ne posameznik.

V okviru Ključnega ukrepa 1 (KA1), na področju šolskega sektorja, program Erasmus+ spodbuja mobilnost posameznikov, vseh strokovnih delavcev, za namen poučevanja, izobraževanja, usposabljanja ali sledenja na delovnem mestu (“job shadowing“).

Če ste oseba, zaposlena na šoli, sodelujete s tujino in razmišljate o mobilnosti osebja, lahko v okviru KA1 pripravite projekt mobilnosti, ki pa ga odda:

  • slovenska šola za mobilnost zaposlenih z namenom nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja tako pedagoškega kot ne-pedagoškega osebja.

Spletna stran

www.erasmusplus.si

Projekti lahko trajajo 1 ali 2 leti, aktivnosti udeležencev pa od 2 dni do 2 meseca.

Več o programu in o sami aktivnosti mobilnost na področju šolskega sektorja si lahko preberete na spletni strani programa Erasmus+.