Cmepius

Slovenski štipendijski sklad SI04, EGP in NFM

20 oktobra, 2014
Razpis 2015

Objavljamo tretji razpis Slovenskega štipendijskega sklada SI04, EGP in NFM, z naslednjimi aktivnostmi:

  • Pripravljalni in študijski obiski (Akcija 1),
  • Projekti mobilnosti v visokem šolstvu (Akcija 2),
  • Projekti mobilnosti izobraževalnega osebja v splošnem in poklicnem izobraževanju ter usposabljanju (Akcija 3),
  • Projekti med-institucionalnega sodelovanja v visokem šolstvu (Akcija 4),
  • Projekti med-institucionalnega sodelovanja na področju izobraževanja in usposabljanja (Akcija 5).

Razpis in razpisna dokumentacija so objavljeni na spletni strani Razpisi.

Na razpis se lahko prijavijo samo institucije s področja visokega šolstva ter splošnega in poklicnega izobraževanja ter usposabljanja.