Cmepius

Pridobite Listino Erasmus+ za mobilnost v poklicnem izobraževanju in usposabljanju

16 aprila, 2018
Listina Erasmus+ za mobilnost v poklicnem izobraževanju in usposabljanju (PIU), za obdobje od 2019 – 2020

Rok za prijavo na razpis je 17. maj 2018, do 12.00 ure.

Na seminar in k oddaji vloge ste vabljene organizacije, ki izpolnjujete tehnične pogoje za prijavo, ki so:

  1. prijavitelji so zaključili vsaj tri projekte mobilnosti na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja v okviru programa Vseživljenjsko učenje 2007–2013 in/ali programa Erasmus+;
  2. poraba odobrenih proračunskih sredstev pri zadnjih treh zaključenih projektih mora biti v povprečju vsaj 80 odstotkov.

Seveda pa je za pridobitev Listine kakovosti potrebna tudi vsebinska kakovost izvedenih projektov kot tudi konkretna strategija internacionalizacije organizacije za prihodnost.

Delavnica bo 24. 4. ob 13.00, v predavalnici na CMEPIUSu.