Cmepius

Slovenski štipendijski sklad SI04, EGP in NFM (R 2015)

Tretji razpisni rok

Vsi razpisi v okviru Slovenskega štipendijskega sklada SI04, EGP in NFM so zaključeni.

Zahvaljujemo se vam za dosedanje sodelovanje!

Razpisna dokumentacija

Razpis 2015 – študijski obiski

Razpis SI04 2015
Vodnik za prijavitelje 2015

Prijavni roki

Akcija Prijavni rok
Študijski obiski Razpis zaključen
Projekti mobilnosti v visokem šolstvu 12. 1. 2015
Mednarodna mobilnost izobraževalnega osebja v splošnem in poklicnem izobraževanju in usposabljanju 12. 1. 2015
Projekti med-institucionalnega sodelovanja v visokem šolstvu 12. 1. 2015
Projekti med-institucionalnega sodelovanja na področju izobraževanja in usposabljanja (šolska partnerstva) 12. 1. 2015

Prijavna in pogodbena dokumentacija

Sodelovanje z

Norveško, Islandijo in Lihtenštajnom

Akcija 1ODPRT RAZPIS Študijski obiski

Prijavna in pogodbena dokumentacija

Nacionalna pravila: Študijski obiski (NOV, 9. 2. 2016)

Razpis 2015 je ponovno odprt za študijske obiske pod akcijo 1. Prijavijo se lahko slovenske visokošolske organizacije ter organizacije s področja osnovnega, srednjega splošnega in poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Prijave zbiramo do porabe sredstev.

Prijavni obrazec
Priloga 1: Referenčne tabele
Obrazec za končno poročilo

Akcija 2 – Projekti mobilnosti v visokem šolstvu

Prijavna dokumentacija

Nacionalna pravila: Projekti mobilnosti v visokem šolstvu

Osnovne značilnosti projektov:

 • mobilnost študentov z namenom študija in prakse ter osebja, tako pedagoškega kot nepedagoškega;
 • mobilnost v in iz držav donatoric programa;
 • dodatne nacionalne točke, če se tokrat prvič prijavljate na razpis;
 • dodatne nacionalne točke, če vaš projekt spodbuja recipročno mobilnost.

Prijavni obrazec
Ocenjevalni obrazec
Priloga 1: Referenčne tabele
Izjava o istovetnosti kopij

Pogodbena dokumentacija

Priloga III.1 in III.4 – Sporazum o dotaciji (vzorec)
Priloga III.2 – Študijski sporazum (vzorec)
Priloga III.5 – Program prakse študenta (Training Agreement) in Zaveza kakovosti
Priloga III.7 in III.10 – Sporazum o dotaciji (vzorec)
Priloga III.8 – Program predavanja (Teaching programme) – minimalna vsebina
Priloga III.11 – Načrt usposabljanja (Work plan)

Vsak udeleženec mora oddati spletni vprašalnik, ki mu ga na podlagi podatkov v statistični tabeli, posreduje nosilec programa, CMEPIUS.

Akcija 2 – Vmesno poročilo – rok za oddajo 1. november 2015
Akcija 2 – Končno poročilo – rok za oddajo 30. maj 2016 (po elektronski in navadni pošti)

Obvezni prilogi za poročanje sta:
– statistična tabela programa, kjer so poimensko navedeni udeleženci mobilnosti (priloga vmesnega in končnega poročila v elektronski obliki)
Statistična tabela programa Slovenski štipendijski sklad SI04;
– kratko vsebinsko poročilo projekta v angleškem jeziku, z namenom poročanja v sistem DoRIS (priloga končnega poročila v elektronski obliki)
DoRIS – Obvezna priloga k pogodbenem obrazcu II.2_2015

Akcija 3 – Mednarodna mobilnost izobraževalnega osebja v splošnem in poklicnem izobraževanju in usposabljanju

Prijavna dokumentacija

Nacionalna pravila: Mednarodna mobilnost izobraževalnega osebja v splošnem in poklicnem izobraževanju in usposabljanju

Osnovne značilnosti projektov:

 • mobilnost osebja, tako pedagoškega kot nepedagoškega;
 • mobilnost v države donatorice;
 • ob prijavi je potrebno navesti partnersko institucijo.

Prijavni obrazec
Ocenjevalni obrazec
Priloga 1: Referenčne tabele
Izjava o istovetnosti kopij

Pogodbena dokumentacija

Priloga III.1 in 2 – Vzorec pogodbe za udeležence mobilnosti in Vzorec programa usposabljanj za udeležence mobilnosti

Akcija 3 – Vmesno poročilo – rok za oddajo 1. november 2015
Akcija 3 – Končno poročilo – rok za oddajo 30. maj 2016 (po elektronski in navadni pošti)

Vsak udeleženec mora oddati spletni vprašalnik, ki mu ga na podlagi podatkov v statistični tabeli, posreduje nosilec programa, CMEPIUS.

Obvezni prilogi za poročanje sta:
– statistična tabela programa, kjer so poimensko navedeni udeleženci mobilnosti (priloga vmesnega in končnega poročila v elektronski obliki)
Statistična tabela programa Slovenski štipendijski sklad SI04;
– kratko vsebinsko poročilo projekta v angleškem jeziku, z namenom poročanja v sistem DoRIS (priloga končnega poročila v elektronski obliki)
DoRIS – Obvezna priloga k pogodbenem obrazcu II.2_2015

Akcija 4 – Projekti med-institucionalnega sodelovanja v visokem šolstvu

Prijavna dokumentacija

Nacionalna pravila: Projekti med-institucionalnega sodelovanja v visokem šolstvu

Osnovne značilnosti projektov:

 • aktivnost Akcije 4 so intenzivni programi (poletne šole);
 • za prijavo projekta potrebujete še dve partnerski instituciji, vsaj ena mora biti iz Norveške;
 • na Razpis 2015 lahko prijavite samo enoleten projekt , v višini razpoložljivih sredstev od 30.000 EUR do 33.500 EUR.

Prijavni obrazec
Ocenjevalni obrazec
Priloga 1: Referenčne tabele
Izjava o istovetnosti kopij

Pogodbena dokumentacija

Akcija 4 – Vmesno poročilo – rok za oddajo 1. november 2015
Akcija 4 – Končno poročilo – rok za oddajo 30. maj 2016 (po elektronski in navadni pošti)

Udeleženec programa, natančneje študent, morajo oddati spletni vprašalnik, ki mu ga na podlagi podatkov v statistični tabeli, posreduje nosilec programa, CMEPIUS.

Obvezni prilogi za poročanje sta:
– statistična tabela programa, kjer so poimensko navedeni udeleženci mobilnosti (priloga vmesnega in končnega poročila v elektronski obliki)
Statistična tabela programa Slovenski štipendijski sklad SI04;
– kratko vsebinsko poročilo projekta v angleškem jeziku, z namenom poročanja v sistem DoRIS (priloga končnega poročila v elektronski obliki)
DoRIS – Obvezna priloga k pogodbenem obrazcu II.2_2015

Akcija 5 – Projekti med- institucionalnega sodelovanja na področju izobraževanja in usposabljanja

Prijavna dokumentacija

Nacionalna pravila: Projekti med- institucionalnega sodelovanja na področju izobraževanja in usposabljanja (šolska partnerstva)

Osnovne značilnosti projektov:

 • projekti sodelovanja, ki omogočajo tudi mobilnost učencev/dijakov in osebja;
 • za izvedbo prejmete pavšalni znesek v skladu s tipom mobilnosti;
 • za prijavo projekta potrebujete partnerstvo treh institucij;
 • na Razpis 2015 lahko prijavite samo enoleten projekt , v višini razpoložljivih sredstev od 30.000 EUR.

Prijavni obrazec
Ocenjevalni obrazec
Priloga 1: Referenčne tabele
Izjava o istovetnosti kopij

Pogodbena dokumentacija

Akcija 5 – Vmesno poročilo – rok za oddajo 1. november 2015
Akcija 5 – Končno poročilo – rok za oddajo 30. maj 2016 (po elektronski in navadni pošti)

Obvezni prilogi za poročanje sta:
– statistična tabela programa, kjer so poimensko navedeni udeleženci mobilnosti (priloga vmesnega in končnega poročila v elektronski obliki)
Statistična tabela programa Slovenski štipendijski sklad SI04;
– kratko vsebinsko poročilo projekta v angleškem jeziku, z namenom poročanja v sistem DoRIS (priloga končnega poročila v elektronski obliki)
DoRIS – Obvezna priloga k pogodbenem obrazcu II.2_2015

Vaše mnenje nam je pomembno - kratka anketa je dostopna tukaj. Hvala!