Cmepius

Finančni mehanizem EGP: Pripravljalni obiski ter Shema za mobilnost in mala partnerstva

Obveščamo vas, da z 2. 3. 2020 umikamo razpis EGP za pripravljalne aktivnosti, ker pravne podlage na pristojnih službah še niso pripravljene in nimamo zagotovil, kdaj se bo shema pričela izvajati.

Hvala za razumevanje!

Umaknjen razpis za pripravljalne obiske

Predmet razpisa: podpora organizacijam iz Slovenije, ki so upravičene do sodelovanja v Shemi za mobilnost in mala partnerstva, pri vzpostavljanju in krepitvi stikov za načrtovanje novih projektov mobilnosti ali partnerskega sodelovanja z organizacijami v državah donatoricah (Norveška, Islandija, Lihtenštajn).

Sredstva za pripravljalne obiske se lahko uporabijo za obisk katere koli organizacije, ki bi lahko bila potencialni partner v državah donatoricah pri prihodnjem projektu mobilnosti ali partnerskega sodelovanja v sklopu sheme. Možni so tudi obiski potencialnih partnerjev iz držav donatoric v Sloveniji.

Možni sta dve različni obliki obiska:

  • SREČANJE PARTNERJEV: srečanje projektnih partnerjev z namenom definiranja ciljev in tem projekta, pisanja prijavnice, določitve vlog ipd.
  • KONTAKTNI SEMINAR: organiziran dogodek s strani donatorjev, namenjen iskanju partnerjev, izmenjavi projektnih idej ipd.

Vrednost razpisa: 22.500 EUR.

Rok prijave: do porabe sredstev oz. najkasneje do 31. 3. 2020.

Razpis (pdf) – umaknjen

Vprašanja in odgovori

Vprašanje Odgovor
Ali gre lahko na pripravljalni obisk več udeležencev iz iste ali različnih organizacij? Praviloma se sredstva dodelijo samo za eno osebo na pripravljalni obisk, le v izjemnih in utemeljenih primerih se sredstva dodeli dvema osebama. Druga oseba je lahko iz iste ali druge slovenske partnerske organizacije.
Koliko dni lahko traja pripravljalni obisk? Pripravljalni obisk navadno traja do 5 dni (brez potovanja). Za predlagan program aktivnosti na obisku bodo ocenjevalci podelili točke za realnost, smiselnost in doprinos k pripravi prijave na razpis Sheme ter presodili tudi glede dolžine trajanja (skrajšali).