Cmepius

Prijavnice Erasmus+ 2018

3 januarja, 2018

Evropska komisija je želela z razpisom Erasmus+ 2018 preiti na uporabo spletnih prijavnic (on-line application forms). Žal je prišlo do tehničnih težav in bodo v tej novi obliki zagotovljene le nekatere prijavnice.
Vsebinsko se prijavnice ne razlikujejo, gre le za drugačno tehniko (drugačen izgled in delo z dokumentom). Tako PDF kot nove spletne prijavnice se lahko izpolnjujejo lokalno, med izpolnjevanjem shranjujejo, lahko jih pošljete v pregled kolegom/partnerjem. Prednost spletnih prijavnic je, da se vam bodo vse shranile na vašem osebnem namizju!

Zaradi tehničnih težav je prišlo tudi do časovnega zamika objave prijavnic. Tik pred novim letom smo objavili večino prijavnic za projekte v okviru ključnega ukrepa 1 (KA1), prav tako hitimo s prevajanjem le-teh. Najdete jih na spletni strani razpisa 2018 (pod zavihkom Prijavnice)

Za projekte ključnega ukrepa 2 (KA2) bodo prijavnice na voljo predvidoma konec januarja. Vsebinsko ne bodo bistveno drugačne od prijavnic razpisa 2017, zato vam lahko služijo za pripravo projektov.