Cmepius

Erasmus+ mobilnost

Projekti mobilnosti posameznikov s področja PIU

Erasmus+, za obdobje 2014 – 2020, je nov program evropskega sodelovanja na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa, ki omogoča številne aktivnosti v okviru treh poglavitnih ukrepov.

V okviru Ključnega ukrepa 1 (KA1), na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja, program spodbuja mobilnost posameznikov za namen poučevanja, izobraževanja, usposabljanja ali sledenja na delovnem mestu (“job shadowing“).

Na mobilnost v okviru projekta E+ lahko odidejo:

  • dijaki z namenom opravljanju poklicnega izobraževanja na izobraževalni ustanovi v tujini, v roku 1 leta po zaključki izobraževanja, v obdobju od 2 tednov do 12 mesecev
  • zaposleni, učitelji, mentorji, vključno s podpornim osebjem, vodstvenim kadrom in svetovalnim osebjem, v obdobju od 2 dni do 2 mesecev.

Za dotacijo lahko zaprosijo samo slovenske institucije, aktivne na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Spletna stram

www.erasmusplus.si

Projekti lahko trajajo 1 ali 2 leti.

Več o programu in o sami aktivnosti mobilnosti na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja si lahko preberete na spletni strani programa Erasmus+.