Cmepius

Obvestilo pogodbenikom glede stečaja letalskega prevoznika Adria Airways

oktober 3, 2019

Za letalske vozovnice, ki ste jih že kupili in niso bile oz. ne bodo realizirane zaradi odpovedi letov pogodbenik:

  • poišče alternativne lete s podobnimi stroški, kar povzroči tudi prestavitev planiranih aktivnosti na kasnejši termin,
  • dodatne stroške poroča v končnem poročilu pod kategorijo »izredni stroški – višja sila«, (cena nadomestne vozovnice, dodatne nočitve, dodatne dnevnice ipd.). Vse mora biti podprto z dokazili (obvestilo o odpovedi, računi, zahtevki za povračilo stroškov, vozovnice, dogovori s prevoznikom, ipd.). Cilj za pogodbenika je, da izvede planirane aktivnosti. Če aktivnosti zaradi odpovedi letov ne bodo izvedene, pogodbenik vzroke za odpoved podrobno opiše v končnem poročilu ter pojasni kaj vse je storil v smeri realizacije, da ne izvedba aktivnosti ne bi vplivala na kakovostno oceno končnega poročila.

Stroški nove vozovnice in spremljajočih stroškov so upravičeni, če pogodbenik dokaže:

  • da so zahtevali povračilo stroškov od prevoznika, ki je odpovedal polet in da sredstev niso dobili nazaj,
  • dokaže, zakaj aktivnosti ni bilo možno prestaviti oz. kaj bi bilo, če bi jih prestavili,
  • da stroški stare vozovnice niso v celoti povrnjeni in da je nova vozovnica povzročila dodatne stroške, ki niso povrnjeni iz obstoječega sporazuma. Pomembno: stroški potovanja so sofinancirani in niso plačani 100 %!

Vse obrazložitve in dokumente navede pogodbenik v končnem poročilu po zaključku projekta, zato dokumentacijo shranite. Natančna navodila o poročanju v MT+ boste prejeli naknadno.

Če to povzroči, da je skupni znesek nepovratnih sredstev višji, kot je bilo prvotno dodeljeno, Nacionalna agencija Erasmus+ lahko naredi izjemo k pravilu, ki pravi, da pogodbenik ne more dobiti več, kot je določeno v sporazumu in prizna višji znesek zaradi višje sile pod pogojem, da še ima razpoložljiva sredstva programa Erasmus+ za posamezno pogodbeno leto.

Pogodbenik mora vse terjatve do prevoznika Adria Airways prijaviti v stečajno maso, zato svetujemo sprotno spremljanje objav na spletni strani AJPES-a.