Cmepius

Obvestilo pogodbenikom glede stečaja letalskega prevoznika Adria Airways

3 oktobra, 2019

Za letalske vozovnice, ki ste jih že kupili in niso bile oz. ne bodo realizirane zaradi odpovedi letov pogodbenik:

  • poišče alternativne lete s podobnimi stroški, kar povzroči tudi prestavitev planiranih aktivnosti na kasnejši termin,
  • dodatne stroške poroča v končnem poročilu pod kategorijo »izredni stroški – višja sila«, (cena nadomestne vozovnice, dodatne nočitve, dodatne dnevnice ipd.). Vse mora biti podprto z dokazili (obvestilo o odpovedi, računi, zahtevki za povračilo stroškov, vozovnice, dogovori s prevoznikom, ipd.). Cilj za pogodbenika je, da izvede planirane aktivnosti. Če aktivnosti zaradi odpovedi letov ne bodo izvedene, pogodbenik vzroke za odpoved podrobno opiše v končnem poročilu ter pojasni kaj vse je storil v smeri realizacije, da ne izvedba aktivnosti ne bi vplivala na kakovostno oceno končnega poročila.

Stroški nove vozovnice in spremljajočih stroškov so upravičeni, če pogodbenik dokaže:

  • da so zahtevali povračilo stroškov od prevoznika, ki je odpovedal polet in da sredstev niso dobili nazaj,
  • dokaže, zakaj aktivnosti ni bilo možno prestaviti oz. kaj bi bilo, če bi jih prestavili,
  • da stroški stare vozovnice niso v celoti povrnjeni in da je nova vozovnica povzročila dodatne stroške, ki niso povrnjeni iz obstoječega sporazuma. Pomembno: stroški potovanja so sofinancirani in niso plačani 100 %!

Vse obrazložitve in dokumente navede pogodbenik v končnem poročilu po zaključku projekta, zato dokumentacijo shranite. Natančna navodila o poročanju v MT+ boste prejeli naknadno.

Če to povzroči, da je skupni znesek nepovratnih sredstev višji, kot je bilo prvotno dodeljeno, Nacionalna agencija Erasmus+ lahko naredi izjemo k pravilu, ki pravi, da pogodbenik ne more dobiti več, kot je določeno v sporazumu in prizna višji znesek zaradi višje sile pod pogojem, da še ima razpoložljiva sredstva programa Erasmus+ za posamezno pogodbeno leto.

Pogodbenik mora vse terjatve do prevoznika Adria Airways prijaviti v stečajno maso, zato svetujemo sprotno spremljanje objav na spletni strani AJPES-a.