Cmepius

Oblikovanje kulture vključevanja z eTwinningom

2 marca, 2018

Centralna svetovalna služba eTwinning je pripravila knjgo »Oblikovanje kulture vključevanja skozi eTwinning«, ki je prevedena tudi v slovenski jezik in je na voljo tako v elektornski kot v tiskani različici.

V njej je predstavljen izbor projektov in aktivnosti eTwinning, ki spodbujajo vključujoče izobraževanje. Knjiga, ki je namenjena pedagoškemu osebju, ki sodeluje v mednarodnih projektih, nazorno predstavi, kako učitelji in učenci, ki sodelujejo v eTwinningu, krepijo medkulturno razumevanje, presežejo geografske ovire in prispevajo k reševanju sodobnih izobraževalnih izzivov.

Tibor Navracsics, evropski komisar za izobraževanje, kulturo, mladino in šport je v uvodni besedi med drugim  zapisal: “Vsakdo ima pravico do kakovostnega in vključujočega izobraževanja, usposabljanja in vseživljenjskega učenja, da ohrani in pridobi znanja in spretnosti, ki mu omogočajo polno udeležbo v družbi in uspešno obvladovanje prehajanja na trgu dela.”

Poleg zgoraj omenjene knjige, je Centralna svetovalna služba eTwinning izdala tudi Poročilo o učinkih eTwinninga na učiteljeve prakse, veščine in priložnosti za profesionalni razvoj. Gre za kratek pregled učinkov eTwinninga na učiteljeve prakse, veščine in priložnosti za profesionalni razvoj.
Anketa, v kateri je sodelovalo 5.900 eTwinnerjev, ponazarja, kako pomembno vlogo igra eTwinning pri razvoju znanja in pedagoških praks učiteljev ter pri motivaciji učencev in pridobivanje znanja. Anketa je potrdila je, da je eTwinning pomembno orodje za spodbujanje inovacij v šolah.
Poročilo je namenjeno pedagoškemu osebju, ki sodeluje v mednarodnih projektih.

Lepo vabljeni k branju!