Vilfan Petra

področje terciarnega izobraževanja, program CEEPUS, bilateralni sporazumi v visokem šolstvu

Štrbac Nemec Jelena

področje terciarnega izobraževanja, partnerstva za sodelovanje, Erasmus+ listina kakovosti, EURAXESS

Peharc Maja

področje terciarnega izobraževanja, projekti mobilnosti

Medved Marja

področje terciarnega izobraževanja, projekti mobilnosti, projekti mednarodne mobilnosti, Study in Slovenia – SiS, EURAXESS

Marinšek Robert

področje terciarnega izobraževanja, projekti mobilnosti, OLS

Grigić Božidar

vodenje področja terciarnega izobraževanja, mednarodne mobilnosti v visokem šolstvu, SiS, CEEPUS, centralizirane akcije

Draškovič Klavdija

področje financ, projekti mobilnosti za poklicno izobraževanje in usposabljanje, projekti mobilnosti terciarno izobraževanje

CMEPIUS
Skip to content