Slapšak Urška

vodenje področja poklicnega izobraževanja in usposabljanja, partnerstva za sodelovanje, projekt VET tim

Repanšek Neža

področje poklicnega izobraževanja in usposabljanja, projekti mobilnosti, OLS

Kraševec Alen

področje poklicnega izobraževanja in usposabljanja, projekti mobilnosti, akreditacija

Draškovič Klavdija

področje financ, projekti mobilnosti za poklicno izobraževanje in usposabljanje, projekti mobilnosti terciarno izobraževanje

CMEPIUS
Skip to content