Vilfan Petra

področje terciarnega izobraževanja, program CEEPUS, bilateralni sporazumi v visokem šolstvu

Grigić Božidar

vodenje področja terciarnega izobraževanja, mednarodne mobilnosti v visokem šolstvu, SiS, CEEPUS, centralizirane akcije

CMEPIUS
Skip to content