Seminarji in delavnice eTwinning 2021

Seminarji in delavnice eTwinning

eTwinning vam na lokalnem in na evropskem nivoju ponuja pester ter kakovosten nabor brezplačnih izobraževalnih dogodkov, ki krepijo in spodbujajo vaš profesionalni razvoj. Dogodki se odvijajo tako v virtualni kot fizični obliki in so namenjeni vsem šolnikom, tudi tistim manj veščim rokovanja z IKT, saj poudarek izobraževanja ni na sami tehnologiji, temveč na njeni uporabi in koristi za vašo učilnico.

Postopek prijave
  • Predpogoj za prijavo na dogodek je registracija na portal eTwinning.
  • Novinci v eTwinningu, ki se še nikoli niste udeležili fizičnega ali spletnega izobraževanja eTwinning, imate prednost pri prijavi.
  • Učitelji/vzgojitelji, ki ste se že udeležili enega izmed izobraževanj v tekočem koledarskem letu, niste upravičeni do prijave. V tekočem koledarskem letu je lahko posamezniku sofinancirana udeležba na enem izobraževanju.
Aktualni dogodki
Naslov dogodkaCiljne skupineKraj in datum dogodkaRok prijave
Dobre prakse s portala eTwinning (nacionalni spletni seminar)Izkušeni in začetniki v mednarodnem sodelovanju eTwinning5 . 5. 2021 ob 20h, Zoom3. 5. 2021 (KATIS)
School cooperation in the Danube Region
(kontaktni seminar)
Začetniki v mednarodnem sodelovanju eTwinning, učitelji vseh predmetnih področji, starost učencev 10+10.-11. 6. 2021,
Zoom
30. 4. 2021
ABC portala eTwinning (nacionalni spletni seminar)Začetniki v mednarodnem sodelovanju eTwinning, učitelji vseh predmetnih področji in vzgojitelji predšolskih otrok19. 4. 2021 ob 20h, Zoom15. 4. 2021 (KATIS)
The Mediating Role of eTwinning in Small School Communities
(pedagoška razvojna delavnica)
Učitelji iz odročnih, manj dostopnih krajev in podeželskih šol.21.-23. 4. 2021, MS Teams8. 4. 2021
Medijska pismenost & eTwinning
(nacionalni tematski spletni seminar)
Učitelji vseh predmetnih področji in vzgojitelji predšolskih otrok31. 3. 2021, Zoom29. 3. 2021
Spletna tržnica eTwinning
(mednarodni spletni dogodek, namenjen iskanju projektnih partnerjev)
Vzgojitelji predšolskih otrok24. 4. 2021, Zoom19. 3. 2021
eTwinning Online Seminar: Teaching With Media
(kontaktni seminar)
Učitelji osnovnih in srednjih šol, vseh predmetnih področji (starost učencev/dijakov 12–19 let)22.-23. marec 2021, MS Teams12. 3. 2021
Reshaping IVET image and attractiveness through Media Literacy
(pedagoška razvojna delavnica)
Učitelji srednjih poklicnih in strokovnih šol (IVET)24.-26. marec 2021, MS Teams5. 3. 2021
Po dogodku

Po povratku z izobraževanja vas čaka oddaja kratkega končnega poročila. Zaželeno je, da znanja in veščine, ki ste jih pridobili na izobraževanju, posredujete tudi svojim sodelavcem in strokovni javnosti v Sloveniji.

CMEPIUS z izbranimi kandidati sklene pogodbo o sofinanciranju udeležbe na večdnevnem dogodku, ki poteka v živo v tujini ali doma. Sofinanciranje udeležbe učitelja/vzgojitelja na dogodku zajema:

  • kotizacijo,
  • namestitev in prehrano po programu dogodka,
  • stroške potovanja (letalske ali železniške karte ter zavarovanje na poti).
  • dnevnico.

1. Vsebina projekta

Prvi korak je odločitev, da se boste vključili v mednarodne projekte, da obstaja želja in potreba po mednarodnem sodelovanju. V nadaljevanju se je potrebno vprašati KAJ želimo s projektom spremeniti, KAJ je namen projekta in v nadaljevanju KDO je naša ciljna publika, KOMU bodo aktivnosti/rezultati namenjeni? Glavna je torej odločitev o temi/vsebini, ki jo boste znotraj projekta naslavljali. Sledi priprava analiz stanja oziroma analize potreb. Več o tem si lahko preberete tukaj (spletna povezava). Več informacij najdete v 5 ključnih elementov projekta.

2. Iskanje primerne akcije

Na točki, ko boste vedeli kaj želite s projektom doseči je potrebno poiskati ustrezno akcijo znotraj programa. Različne akcije programa Erasmus+ ponujajo različne možnosti, naslavljajo različne ciljne skupine in imajo različen namen. V akcijah individualnih aktivnosti gre za izmenjavo učencev, za profesionalni razvoj zaposlenih na šolah, za krepitev mednarodne mreže. V akcijah strateških partnerstev pa je v ospredju iskanje rešitev, izmenjava dobrih praks, priprava novih skupnih gradiv, naslavljanje izzivov z več različnih zornih kotov, povezovanje predvsem po vertikali in ne samo horizontali. Predlagane rešitve morajo biti aktualne ne samo za ustvarjeno partnerstvo ampak tudi širše. Na naši spletni strani dobite okvirne opise akcij, v Vodniku za prijavitelje pa vse podrobnosti.

3. Mednarodno partnerstvo

Ne glede na to, za katero akcijo se boste odločili, je potreben resen razmislek o sestavi mednarodnega partnerstva. Odvisno od zahtevnosti akcije in projekta ter vaših izkušenj se boste lotili iskanja partnerjev v tujini. Prve mednarodne partnerje boste mogoče iskali glede na državo iz katere prihajajo (ker ste prebrali, da so v temi, ki vas zanima zelo dobri), mogoče bodo prvi vaši partnerji prihajali z držav, ki ste jih že obiskali, vi ali vaši sodelavci, v sklopu profesionalnega razvoja. Bolj kot boste izkušeni, večje bodo tudi vaše zahteve po točno določenem partnerju v tujini (glede na tip institucije, regijo, njihovo ekspertizo). Mednarodne partnerje si lahko poiščete s pomočjo različnih portalov kot so School Education Gateway, Twinning, EPALE ali v skupinah na socialnih omrežjih (LinkedIn, Facebook …), preko pobratenih občin, s pomočjo znancev v tujini ali pa sodelavcev, ki so že bili v tujini na kakšnem usposabljanju.

4. Oblikovanje tima na vaši instituciji

V projektu ne more sodelovati zgolj ena oseba z institucije. Poiskati si morate ustrezne sodelavce, ki vam bodo pomagali. Zaželeno je, da člani ekipe posedujejo čim bolj različna znanja, kompetence, sposobnosti. Mogoče boste prvo skupino oblikovali bolj glede na njihovo željo po sodelovanju, na podlagi zavzetosti in medsebojnega razumevanja in boste v nadaljevanju gradili ekipo v smeri večje pestrosti in raznolikosti. Motiviranje sodelavcev za sodelovanje je lahko včasih velik izziv. V kolikor jih nikakor ne morete angažirati, lahko poizkusite s projekti eTwinning (če prihajate z vrtca, osnovne ali srednje šole, višjega ali visokošolskega zavoda, ki usposablja bodoče učitelje), kjer ni potreben tim ampak lahko projekt vodite sami.

5. Oddaja prijavnice

V zadnjem koraku sledi priprava in oddaja prijavnice. Pred tem naj vam partnerji pripravijo opise lastnih institucij. Najbolj učinkovito je, če jim postavite zelo natančna vprašanja, na katera vam morajo odgovoriti. Razdelite si naloge pisanja prijavnice, organizirajte več kratkih in učinkovitih spletnih srečanj. Ne pozabite, da nekatere akcije, pod določenimi pogoji omogočajo tudi dodatna sredstva za pripravo na projekt. Več o tem si lahko preberete na naši spletni strani (spletna povezava). Pred oddajo si poiščite t.i. kritičnega prijatelja, ki bo prebral vsaj povzetek projekta, in vam posredoval iskreno povratno informacijo o jasnosti zapisanega. Ne pozabite si ogledati še 5 korakov do oddaje vloge.

In ne nazadnje, UŽIVAJTE V MEDNARODNIH PROJEKTIH.

1. Vsebina projekta

Prvi korak je odločitev, da se boste vključili v mednarodne projekte, da obstaja želja in potreba po mednarodnem sodelovanju. V nadaljevanju se je potrebno vprašati KAJ želimo s projektom spremeniti, KAJ je namen projekta in v nadaljevanju KDO je naša ciljna publika, KOMU bodo aktivnosti/rezultati namenjeni? Glavna je torej odločitev o temi/vsebini, ki jo boste znotraj projekta naslavljali. Sledi priprava analiz stanja oziroma analize potreb. Več o tem si lahko preberete tukaj (spletna povezava). Več informacij najdete v 5 ključnih elementov projekta.

2. Iskanje primerne akcije

Na točki, ko boste vedeli kaj želite s projektom doseči je potrebno poiskati ustrezno akcijo znotraj programa. Različne akcije programa Erasmus+ ponujajo različne možnosti, naslavljajo različne ciljne skupine in imajo različen namen. V akcijah individualnih aktivnosti gre za izmenjavo učencev, za profesionalni razvoj zaposlenih na šolah, za krepitev mednarodne mreže. V akcijah strateških partnerstev pa je v ospredju iskanje rešitev, izmenjava dobrih praks, priprava novih skupnih gradiv, naslavljanje izzivov z več različnih zornih kotov, povezovanje predvsem po vertikali in ne samo horizontali. Predlagane rešitve morajo biti aktualne ne samo za ustvarjeno partnerstvo ampak tudi širše. Na naši spletni strani dobite okvirne opise akcij, v Vodniku za prijavitelje pa vse podrobnosti.

3. Mednarodno partnerstvo

Ne glede na to, za katero akcijo se boste odločili, je potreben resen razmislek o sestavi mednarodnega partnerstva. Odvisno od zahtevnosti akcije in projekta ter vaših izkušenj se boste lotili iskanja partnerjev v tujini. Prve mednarodne partnerje boste mogoče iskali glede na državo iz katere prihajajo (ker ste prebrali, da so v temi, ki vas zanima zelo dobri), mogoče bodo prvi vaši partnerji prihajali z držav, ki ste jih že obiskali, vi ali vaši sodelavci, v sklopu profesionalnega razvoja. Bolj kot boste izkušeni, večje bodo tudi vaše zahteve po točno določenem partnerju v tujini (glede na tip institucije, regijo, njihovo ekspertizo). Mednarodne partnerje si lahko poiščete s pomočjo različnih portalov kot so School Education Gateway, Twinning, EPALE ali v skupinah na socialnih omrežjih (LinkedIn, Facebook …), preko pobratenih občin, s pomočjo znancev v tujini ali pa sodelavcev, ki so že bili v tujini na kakšnem usposabljanju.

4. Oblikovanje tima na vaši instituciji

V projektu ne more sodelovati zgolj ena oseba z institucije. Poiskati si morate ustrezne sodelavce, ki vam bodo pomagali. Zaželeno je, da člani ekipe posedujejo čim bolj različna znanja, kompetence, sposobnosti. Mogoče boste prvo skupino oblikovali bolj glede na njihovo željo po sodelovanju, na podlagi zavzetosti in medsebojnega razumevanja in boste v nadaljevanju gradili ekipo v smeri večje pestrosti in raznolikosti. Motiviranje sodelavcev za sodelovanje je lahko včasih velik izziv. V kolikor jih nikakor ne morete angažirati, lahko poizkusite s projekti eTwinning (če prihajate z vrtca, osnovne ali srednje šole, višjega ali visokošolskega zavoda, ki usposablja bodoče učitelje), kjer ni potreben tim ampak lahko projekt vodite sami.

5. Oddaja prijavnice

V zadnjem koraku sledi priprava in oddaja prijavnice. Pred tem naj vam partnerji pripravijo opise lastnih institucij. Najbolj učinkovito je, če jim postavite zelo natančna vprašanja, na katera vam morajo odgovoriti. Razdelite si naloge pisanja prijavnice, organizirajte več kratkih in učinkovitih spletnih srečanj. Ne pozabite, da nekatere akcije, pod določenimi pogoji omogočajo tudi dodatna sredstva za pripravo na projekt. Več o tem si lahko preberete na naši spletni strani (spletna povezava). Pred oddajo si poiščite t.i. kritičnega prijatelja, ki bo prebral vsaj povzetek projekta, in vam posredoval iskreno povratno informacijo o jasnosti zapisanega. Ne pozabite si ogledati še 5 korakov do oddaje vloge.

In ne nazadnje, UŽIVAJTE V MEDNARODNIH PROJEKTIH.

CMEPIUS
Skip to content