Cmepius

Vodstvo

Direktorica je bila imenovana na seji Sveta zavoda 12. 6. 2019 in potrjena na seji Vlade Republike Slovenije 17. 10. 2019. Direktorico se imenuje za dobo štirih let.

Svet zavoda

Svet zavoda je bil imenovan na seji Vlade Republike Slovenije 2. 6. 2016 in ima sledečo sestavo:

  • dr. Erika Rustja, predsednica, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
  • Teja Torkar, namestnica predsednice, Ministrstvo za finance
  • mag. Saša Zabukovec, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
  • Tanja Taštanoska, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
  • mag. Katja Novak, Ministrstvo za finance
  • mag. Albin Vrabič, predstavnik uporabnikov
  • Urška Šraj, predstavnica zaposlenih, izvoljena na neposrednih volitvah s strani zaposlenih na Centru.

Mandat članov Sveta zavoda traja 4 leta.