Cmepius

Vodstvo

Direktorica je bila imenovana na seji Sveta zavoda 12. 6. 2019 in potrjena na seji Vlade Republike Slovenije 17. 10. 2019. Direktorico se imenuje za dobo štirih let.

Svet zavoda

Svet zavoda je bil imenovan na seji Vlade Republike Slovenije 11. 6. 2020 in ima sledečo sestavo:

  • mag. Andreja Čufer, na predlog ministrstva, pristojnega za izobraževanje,
  • Vanessa Marcola, na predlog ministrstva, pristojnega za izobraževanje,
  • Terezija Trupi, na predlog ministrstva, pristojnega za izobraževanje,
  • dr. Simon Starček, na predlog ministrstva, pristojnega za finance,
  • mag. Katja Novak, na predlog ministrstva, pristojnega za finance;
  • Anja Fortuna, na predlog ministrstva, pristojnega za izobraževanje in s predhodnim soglasjem ministrstva, pristojnega za finance.

Mandat članov Sveta zavoda traja 4 leta.