Cmepius

Seznam odobrenih projektov

Nazaj na osnovno stran

Izvajalska agencija za program EZD vodi bazo oz. katalog odobrenih projektov od leta 2014 naprej, kjer so zbrani najpomembnejši podatki o vsakem projektu: naslov, kratek opis, trajanje in vrednost projekta ter vključene organizacije.

V spodnjih seznamih so zbrani projekti zadnjih let, pri katerih sodelujejo slovenske organizacije, bodisi kot prijaviteljice, bodisi kot partnerice v projektu.

SEZNAM “SLOVENSKIH” PROJEKTOV, ODOBRENIH V LETU 2019
SEZNAM “SLOVENSKIH” PROJEKTOV, ODOBRENIH V LETU 2018
SEZNAM “SLOVENSKIH” PROJEKTOV, ODOBRENIH V LETU 2017
SEZNAM “SLOVENSKIH” PROJEKTOV, ODOBRENIH V LETU 2016
SEZNAM “SLOVENSKIH” PROJEKTOV, ODOBRENIH V LETU 2015