Cmepius

Evropski spomin

Sklop 1

Evropska unija temelji na vrednotah kot so svoboda, demokracija in spoštovanje človekovih pravic. Za popolno razumevanje njihovega pomena je potrebno ohraniti spomin na preteklost kot simbol sprave s preteklostjo in graditve prihodnosti. V okviru tega sklopa se lahko podprejo dejavnosti, ki spodbujajo refleksijo o evropski kulturni raznolikosti in skupnih vrednotah v najširšem smislu.

Cilj sklopa je financirati projekte, ki preučujejo vzroke totalitarnih režimov v moderni zgodovini Evrope in počastiti spomin na žrtve njihovih zločinov.

Ta sklop zajema tudi ukrepe, ki spodbujajo strpnost, medsebojno razumevanje, medkulturni dialog in spravo, kot način za preseganje preteklosti in graditev prihodnosti, predvsem pa za približevanje preteklosti mlajšim generacijam.

Projekti v okviru tega sklopa naj bi:

  • vključevali različne vrste organizacij (lokalne oblasti, nevladne organizacije, raziskovalne inštitute, itd.);
  • razvijali različne vrste dejavnosti (raziskave, neformalno izobraževanje, javne razprave, razstave, itd.) ali
  • vključevali državljane iz različnih ciljnih skupin.

Pomembno je, da se projekti izvajajo na mednarodni ravni (oblikovanje in upravljanje mednarodnih partnerstev in mrež) ali z jasno evropsko razsežnostjo.

Projektni partnerji

Projekt mora vključevati organizacije iz vsaj ene države članice. Prednost imajo mednarodni projekti.

Upravičeni prijavitelji

Upravičeni prijavitelji so:

  • lokalne regionalne oblasti ali nepridobitne organizacije, vključno z organizacijami civilne družbe, združenji preživelih ter kulturnimi, mladinskimi, izobraževalnimi in raziskovalnimi organizacijami ter združenji pobratenih mest.