Cmepius

Družini prijazna organizacija

Omogočiti varno, zdravo in stimulativno delovno okolje!

CMEPIUS se je v letu 2014 vključil v postopek pridobitve osnovnega certifikata Družini prijazno podjetje in ga 27. 3. 2015 tudi pridobil.

Za pridobitev certifikata smo se odločili z namenom lažjega usklajevanja družinskega in poklicnega življenja naših zaposlenih ter jim s tem omogočiti varno, zdravo in stimulativno delovno okolje. Javni zavod se je zavezal, da bo v triletnem obdobju vpeljala šestnajst ukrepov, katerih učinki bodo vidni v zadovoljstvu zaposlenih in večji produktivnosti.

Ukrepi, ki bodo izvedeni v naslednjem triletnem obdobju
Ukrep 1 Komuniciranje z zaposlenimi
Ukrep 2
Komuniciranje z zunanjo javnostjo
Ukrep 3
Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
Ukrep 4
Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
Ukrep 5
Časovni konto
Ukrep 6
Delovni čas po življenjskih fazah
Ukrep 7
Otroški časovni bonus
Ukrep 8
Organizacija timskega dela
Ukrep 9
Občasno delo od doma
Ukrep 10 Druženje med zaposlenimi
Ukrep 11 Razvoj socialnih veščin za vodilne
Ukrep 12 Vključitev tematike usklajevanja poklicnega in družinskega življenja v letne razgovore
Ukrep 13
Ponovno vključevanje po daljši odsotnosti
Ukrep 14 Psihološko svetovanje in pomoč
Ukrep 15 Novoletno obdarovanje otrok
Ukrep 16 Prostor za sproščanje

 

Druzini prijazno podjetje_ESS

Operacijo Certifikat Družini prijazno podjetje delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.