Cmepius

Priznanja kakovosti

Jabolka kakovosti – zgodbe o uspehu v mednarodnih projektih

Jabolko je eden najmočnejših simbolov zdravja in zdravega življenja. Kot prepovedan sadež v rajskem vrtu v sebi skriva moč spoznanja in je zato vabljiv. Simbolizira elementarni objekt poželenja, predvsem v smislu odkrivanja novega sveta in védenja. Nekoč je bilo odkrivanje znanja o vsem absolutnen greh. Danes nam jabolko služi kot simbol napredka, svobodne volje, ki nas žene v odkrivanje neznanega.

Več o nagrajencih 2018

Vsaka mobilnost in sodelovanje v mednarodnem okolju pomenita odkrivanje novih znanj, kulture, jezika, novega sveta in znanja. V tem smislu je jabolko pravi simbol mednarodne mobilnosti in projektov, zato na CMEPIUSu najboljšim podeljujemo jabolka kakovosti.

Kriteriji izbora

CMEPIUS iz leta v leto dobiva konkretne dokaze in potrditve, da mednarodno sodelovanje v izobraževanju prinaša pomembne spremembe tako na ravni posameznika kot institucije. Priznanje jabolko kakovosti v tem obziru prinaša le še tisto piko na i trudu in prizadevanju posameznikov in izobraževalnih institucij, ki verjamejo v povezovanje preko meja.

V letu 2018 CMEPIUS nadaljuje s podeljevanjem jabolk kakovosti najbolj izstopajočim zgodbam mednarodnega sodelovanja. Kakovost projektov, primerov dobre prakse, seveda ostaja podlaga za pridobitev tega sedaj že dobro poznanega in cenjenega priznanja, vendar bomo pri izboru pozorni predvsem na učinke, ki jih mednarodni projekti prinašajo na strokovni razvoj izobraževalcev, njihovo povezovanje in oblikovanje timov ter na razvoj samih institucij, ki v projektih sodelujejo. Poleg teh učinkov bomo iskali tudi potencialne vplive, ki jih projekti imajo na sam izobraževalni sistem v Sloveniji. In nenazadnje, izpostaviti želimo tudi posebne dosežke posameznikov, ki ustvarjajo mednarodne projekte in z njimi dosežejo izjemne zgodbe uspeha in sprememb.
Jabolka kakovosti, ki so v Sloveniji že dobro sprejeta priznanja, pomenijo tako čast kot odgovornost; odgovornost, da s svojo lastno zgodbo uspeha nagrajenci sooblikujejo prihodnost in predstavljajo veliko motivacijo vsem, ki se na pot mednarodnega sodelovanja šele podajajo.

Kriteriji merjenja kakovosti za nagrado jabolka kakovosti so:

  • ocena končnega poročila projekta najmanj 85 % točk;
  • učinek na strokovni razvoj izobraževalcev in/ali na razvoj institucije,
  • oblikovanje tima na instituciji,
  • prenos rezultatov v širše okolje,
  • potencialni vpliv na sistem.

 

Jabolka kakovosti 2014

Jabolka kakovosti 2015

Jabolka kakovosti 2016

Jabolka kakovosti 2017

Jabolka kakovosti 2018


eTwinning – Zlati kabel

Nacionalna svetovalna služba (NSS) eTwinning podeljuje nacionalno nagrado Zlati kabel slovenskim šolam že vse od leta 2006. Nagrada je priznanje slovenskim šolam in učiteljem za kakovostno opravljeno delo na področju mednarodnih sodelovalnih projektov na daljavo, ki se izvajajo v okviru akcije eTwinning.

Zlati kabel se podeljuje letno zaključenim projektom oz. projektom v zaključni fazi, ki dosegajo pomembne rezultate na področju pedagoških inovacij, sodelovanja med šolami, ki so vpletene v projekt, ter kreativne rabe IKT-orodij. Šole ob tem nikakor ne smejo spregledati tudi pomembnosti vpliva, ki ga ima projekt na šolo kot celoto.

Zlati kabel 2014

Zlati kabel 2015

Zlati kabel 2016

Zlati kabel 2017

Zlati kabel 2018


Evropsko jezikovno priznanje 2016

Z namenom spodbude in promocije pomena večjezičnosti in krepitve učenja in poučevanja tujih jezikov CMEPIUS podeljuje priznanje organizacijam, ki s svojimi aktivnostmi pomembno prispevajo k ciljem te evropske pobude.
V letu 2016 smo tako iskali večjezične razrede oz. šole ter nagrajevali dejavnosti, ki krepijo medkulturno razumevanje in sprejemanje drugačnosti. Poleg večjezičnosti v šolah, Evropsko jezikovno priznanje podeljujemo aktivnostim, ki ustvarjajo jezikom prijazno družbo predvsem s pomočjo priložnostnega učenja, ki lahko poteka na številne načine, v različnih okoljih.

Nagrajene projekte najdete tukaj.

Vabljeni k ogledu videa Evropske komisije o Evropskem jezikovnem priznanju.

Dokumentacija poziva 2016