Cmepius

Nacionalni posvet v sklopu evropskega leta kulturne dediščine

7 decembra, 2018

Vabimo vas na celodnevni nacionalni strokovni posvet z naslovom Skupaj do znanja: kulturna dediščina kot učna snov, muzeji in galerije kot razširjene učilnice, ki bo v četrtek, 13. december 2018, 8.30–17.15, v Štihovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani.

Namen posveta je okrepiti dialog in omogočiti boljšo perspektivo sodelovanja med vzgojno-izobraževalnimi zavodi in ustanovami s področja dediščine. A ker je zastavljen izrazito v luči dialoga in širšega povezovanja, bi bila nadvse dobrodošla udeležba tudi drugih strokovnih delavcev.

Posvet organizirajo: Skupnost muzejev Slovenije, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, Slovenski šolski muzej, CMEPIUS, Cankarjev dom v Ljubljani.

Programska izhodišča je prispevala Sekcija za izobraževanje in komuniciranje pri Skupnosti muzejev Slovenije.

Prijave potekajo do 6. decembra 2018 na spletnem naslovu www.zrss.si/prijava/skupaj-do-znanja. Kotizacije ni.