Cmepius

Zavzeta univerza – Povezovanje globalnega in lokalnega

26 avgusta, 2019

CMEPIUS skupaj z Academic Cooperation Association (ACA) pripravlja konferenco “Zavzeta univerza – Povezovanje globalnega in lokalnega“.

Konferenca bo naslovila dimenzijo internacionalizacije (tisto oddaljeno) in vidik povezovanja in sodelovanja VŠI z lokalnimi in regionalnimi akterji na področju socialne vključenosti, prenosa tehnologij in inovacij, t.i. tretja misija (tisto blizu) ter številne povezave, prepletenosti in trenja med tema dvema dimenzijama. Na konferenci bomo predstavili primere dobre prakse na temo glokalizacije, obenem pa želimo ustvariti prostor in čas za nove ideje in projekte na to vsebino.

Več o samem dogodku, programu in vsebinah, si lahko preberete na spletni strani konference.

Zabeležite si datum in na svidenje v jesenskih barvah Bleda.