Cmepius

Valorizacijska konferenca 2019

5 junija, 2019

Konferenca v maju 2019 z imenom “Od Nice do potice” je bila posvečena vplivu projektov na lokalno okolje, medsebojnem povezovanju, občutku pripadnosti, smiselnosti svoje vloge na področju, kjer živimo in delujemo.

Naš namen je bil prepoznati doprinos programa Erasmus+ tudi med tistimi akterji, ki niso direktni pogodbeniki/prijavitelji ter na drugi strani krepiti vlogo institucij formalnega in neformalnega izobraževanja kot središče lokalne skupnosti. Govorili smo o sodelovanju med različnimi akterji v okolju, tako izobraževalnimi institucijami, kot nevladnimi organizacijami, podjetji, občinami in drugimi.