Cmepius

Odprava na sever

23 aprila, 2015
DELImo izkušnje in razmišljamo za prihodnost

Nosilec programa Slovenski štipendijski sklad SI04, CMEPIUS, skupaj s Centrom za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij, CNVOS, ter Službo vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, SVRK, pripravlja DELI dogodek z naslovom Odprava na sever: DELImo izkušnje in razmišljamo za prihodnost.

Dogodek se bo odvijal v sredo, 20. 5. 2015 med 13.00 in 15.00 uro v Mestnem muzeju Ljubljana, v osrednjem atriju muzeja.

Na dogodku bodo predstavljeni dobri primeri projektov programa Norveški in EGP finančni mehanizem, ki so financirani s strani različnih nosilcev programa (SVRK, CMEPIUS, CNVOS). Na podlagi predstavljenih rezultatov in izkušenj bodo pripravljeni predlogi in smernice za prihodnjo generacijo programa. Dogodek ponuja tudi priložnost, da bodo različni prijavitelji in deležniki identificirali potencialne skupne teme in posledično morda razvili skupne projekte v okviru Norveškega in EGP finančnega mehanizma ali drugih evropskih programov.